Határon túli magyarokkal kapcsolatos kutatások

Kutatás címe Kutatásvezető Időtartam Támogatási forrás Résztvevő kutatók
Székelyföldi önkép-építés a 19-20. században Bárdi Nándor 2018-2023 NKFIH K128848

Daczó Katalin, Gagyi József, Falusi Norbert, Filep Tamás Gusztáv, Főcze János, Kovács Eszter, Nagy Botond, Nagy József, Oláh Sándor, Pál Judit, Papp Z. Attila, Sólyom Andrea, Szőcsné Gazda Enikő

Nagy Pál: Magyarország és Erdély cigány népessége a 18-19. században, a Székelyföld cigány népessége a 20. században altéma

A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet?

Dobos Balázs 2022-2026 NKFIH K 143523 Vizi Balázs, Beretka Katinka, Eiler Ferenc, Fedinec Csilla, M. Balázs Ágnes, Morauszki András, Pap András László, Székely István Gergő, Toró Tibor
Erdélyi román politikusok és a magyarság a 20. században Marchut Réka 2022-2026 NKFIH K 143767 L. Balogh Béni
A budapesti kormányzatok magyarságpolitikája Bárdi Nándor 2019-2021   Bányai Barna
Kisebbség-többség viszony Ukrajnában Fedinec Csilla      
Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei a romániai és a szlovákiai magyarok körében Csata Zsombor 2017-2024 NKFIH 125276 Morvai Tünde, Papp Z. Attila, Szabó A. Töhötöm
Kisebbségi magyar hallgatók a Kárpát-medence felsőoktatási intézményeiben Sütő Zsuzsanna 2019-    
Lezárt kutatások
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században Bárdi Nándor 2019-2020 Bethlen Gábor Alap; Közéletre Nevelésért Alapítvány Boér Kriszta, Fedinec Csilla, Filep Tamás Gusztáv, Hegedűs István, L. Balogh Béni, Sebők László, Popély Árpád, Vincze Gábor
Örökségesítés a kárpátaljai regionális térben Fedinec Csilla     Partnerintézmény: Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont (Beregszász)
Kisebbségi kérdés a magyar-román diplomáciai kapcsolatokban Bethlen István miniszterelnöksége idején Marchut Réka 2014-2018 NKFIH 112304  
Kisebbségi magyarokra irányuló jótékonyság Magyarországon Zakariás Ildikó 2018-2021 NKFIH 129138   
A vajdasági magyarok önképe, 1945-1990 Horváth György 2018-2020    
A diverzitás és a jólét összefüggései Erdélyben Csata Zsombor 2017-2020 Bolyai Kutatási Ösztöndíj  
A kisebbségek régi és új szerveződései Romániában Bárdi Nándor      
Pozíciók a változásban (Vizsgálat a határon túli magyarság képzettségbeli, foglalkozási rétegzettségérõl és gazdasági aktivitásáról illetve választói-, intézményi potenciáljáról) Bárdi Nándor     Papp Z. Attila
Genezys 2015 Papp Z. Attila 2015   Mathias Corvinus Collegium
Kisebbségi magyar állampolgárság-konstrukciók Papp Z. Attila 2015   Vass Ágnes
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (történeti forrásfeltárás és kronológiák) Bárdi Nándor 2014-2017 OTKA K109173

Filep Tamás Gusztáv, Marchut Réka, Simon Attila, Gayer Veronika, Fedinec CsillaKárpátaljai magyarság történeti kronológiája és dokumentumai. Szovjet idõszak, 1944-1991 altéma

A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Morauszki András 2013-2020    
Iskolaválasztás és kompetenciák kisebbségben Papp Z. Attila 2012    
ARANYMETSZÉS 2013. Kárpát-medencei magyar doktorandusz életpálya-vizsgálat Papp Z. Attila 2012 MTA Domus Hungarica Csata Zsombor
Kárpát-medencei magyar szórványoktatás Papp Z. Attila 2012 BGA Zrt.  
A magyar kisebbségpolitika „ismeretlen” eminenciásai. Politikusportrék Fedinec Csilla 2011-2012    
Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában Szarka László 2010-2012 OTKA K82051 Kántor Zoltán, Salat Levente, Tóth Norbert, Vizi Balázs
A népszolgálat fogalomtörténete az erdélyi magyar közírásban Bárdi Nándor 2010-2012   Filep Tamás Gusztáv, Gidó Attila, Lőrincz D. József, Stefano Bottoni, Egry Gábor, Hunyadi Attila, Gagyi József, László Márton, Oláh Sándor, Tóth Zoltán
Romániai magyar érettségizettek utánkövetése Papp Z. Attila 2010-2011    
Vajdasági magyar életinterjúk Vékás János 2010    
Romániai etnikai kisebbségek idõsoros, demográfiai elemzése 1977-2002 Papp Z. Attila 2009-2012 Bolyai Kutatási Ösztöndíj  
Etnikai egyensúlyhelyzetek, lokális együttélési modellek két vegyes lakosságú kisrégióban (Tövishát, Zobor-vidék) Ilyés Zoltán† 2009-2012 OTKA K78647 Papp Richárd, Szarka László, Szemetová Eva
A határon túli német kisebbségek helye a magyar kormányzatok és a magyar kisebbségek politikai törekvéseiben (1920-1944) Eiler Ferenc 2009-2012 Bolyai Kutatási Ösztöndíj  
Kárpátalja története a 20-21. században. (Magyar–ukrán közös történelemkönyv Kárpátalja 20-21. századi történetéről) Fedinec Csilla 2009-2010    
Kisebbségi magyar közösségek a 20. században (Magyar és angol nyelvű kézikönyv)   2008   Szarka László, Bárdi Nándor, Fedinec Csilla, Papp Z. Attila, Eiler Ferenc, Filep Tamás Gusztáv, Vizi Balázs, Bányai Viktória, Hamberger Judit, Vékás János, Gyurgyik László, Nádor Orsolya, Ilyés Zoltán, Simon Attila, A. Sajti Enikő, Gerhard Baumgartner, Kovács Attila, Tátrai Patrik, L. Balogh Béni, Popély Árpád, Nagy Mihály Zoltán, Olti Ágoston, Novák Csaba Zoltán, Stefano Bottoni, László Márton, Hornyák Árpád, Papp Richárd, Szuhay Péter, Kovács Ilona
Változó nemzeti diskurzusok: az azonosság és a különbség konstrukciói magyar állampolgárok és kisebbségben élő magyarok viszonyáról Feischmidt Margit 2007-2011 OTKA K68973  
A vajdasági magyarság történeti kronológiája 1944-től Vékás János      
A Közép-európai kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító vizsgálata Dobos Balázs     Vass Ágnes