Vizi Balázs

Vizi Balázs
CV letöltése

Kutató

Kutatóprofesszor (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: vizi.balazs@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5476
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.31)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
  • Emberi és kisebbségi jogok nemzetközi jogi védelme
  • Európai integráció és kisebbségek
  • Etnopolitika
Kiemelt publikációk

Nagy, Noémi - Anneliese Rieger-Roschitz - Vizi, Balázs – Bengt-Arne Wickström: Language (re)vitalization - What characterizes a sensible policy? Language Problems and Language Planning (47):2 pp. 113-135. (2024) https://doi.org/10.1075/lplp.00102.wic

Vizi, Balázs: NTA and International Minority Rights In: Andeva, Marina; Dobos, Balázs; Djordjević, Ljubica; Kuzmany, Börries; Malloy, Tove H. (szerk.) Non-Territorial Autonomy : An Introduction. Cham, Springer Nature Switzerland, 2023 pp. 49-64.

Tove Malloy – Vizi Balázs (szerk.): Research Handbook on Minority Politics in the European Union. Edward Elgar, Cheltenham, 2022.

Edgár Dobos – Noémi Nagy – Balázs Vizi: Inclusion and mobility in the multilingual region of Vojvodina: At the intersection of international minority rights law, state policies and local realities In: Grin, François; Marácz, László; Pokorn, Nike K. (szerk.): Advances in Interdisciplinary Language Policy. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company (2022) pp. 88-107.

Vizi Balázs (szerk.): Magyarország és szomszédai. A kisebbségvédelem kérdései a kétoldalú szerződésekben. (szerk. Vizi Balázs) Budapest, MTA TK Kisebbségkutató Intézet - L'Harmattan Kiadó, 2021.

Vizi, Balázs: European Integration and Minority Rights Conditionality Policy In: Balazs, Vizi; Norbert, Toth; Edgar, Dobos (szerk.) Beyond International Conditionality : Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe. Baden-Baden, Nomos, 2017 pp. 51-78. (ISBN:978-3-8487-3067-4)

Vizi, Balázs: Territoriality and Minority Language Rights INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS (ISSN: 1385-4879) (23):4 pp. 429-453., 25 p. (2016)

Tove Malloy, Alexander Osipov, Balázs Vizi (szerk.): Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy: Assessing Advantages, Deficiencies and Risks. Oxford, Oxford University Press, 2015.

Vizi Balázs: Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. Bp., L'Harmattan, 2013.

Vizi, Balázs: ‘Hungary: a model with lasting problems’ in: Bernd Rechel (ed.) Minority Rights in Central and Eastern Europe. London, Routledge, 2009. pp. 119-134.

Projektek

Futó projektek

A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet? (NKFIH K143523, 2022-2026, kutatásvezető: Dobos Balázs)

A nemzetiség és etnicitás jogi operacionalizálása (NKFIH K134962, 2020-2024, kutatásvezető: Pap András László)

Lezárult projektek

Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (NKFI - K120469 sz. projekt, 2016-2019, kutatásvezető)

ENTAN - European Non-Territorial Autonomy Network (COST Action 18114, 2019-2022)

Mobilitás és befogadás a többnyelvű Európában (Mobility and Inclusion in Multilingual Europe) Európai Unió 7. keretprogramban támogatott 613344 sz. kutatás (MIME projekt)

A többszintű kormányzat elmélete és a kisebbségi önkormányzatiság gyakorlata Közép- és Kelet-Európában (MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj 2009-2012)

Többnyelvűség Európában (MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj 2013-2017)

A kisebbségek közéleti részvételi joga Európában - új irányok, tapasztalatok (OTKA K105432 sz. kutatási projekt, 2012-2016, kutatásvezető)

Aktuális kézirat

Minority issues and the European Court of Human Rights (Routledge History of the International Protection of Minorities, 1919-2001 – to be published in 2025)