Vizi Balázs

Vizi Balázs
CV letöltése

Kutató

Kutatóprofesszor (TK KI)
  • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: vizi.balazs@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5476
  • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.31)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
  • Emberi és kisebbségi jogok nemzetközi jogi védelme
  • Európai integráció és kisebbségek
  • Etnopolitika
Kiemelt publikációk

A kisebbségi jogok védelmének európai színtere napjainkban: normatív rezsim és politikai diskurzus. PRO MINORITATE 2018:2 pp. 3-14. (2018)

European Integration and Minority Rights Conditionality Policy. In: Balazs, Vizi; Norbert, Toth; Edgar, Dobos (eds.): Beyond International Conditionality : Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe. Baden-Baden, Nomos, 2017 pp. 51-78. (ISBN:978-3-8487-3067-4)

Territoriality and Minority Language Rights. INTERNATIONAL JOURNAL ON MINORITY AND GROUP RIGHTS (ISSN: 1385-4879) (23):4 pp. 429-453., 25 p. (2016)

Managing Diversity through Non-Territorial Autonomy: Assessing Advantages, Deficiencies and Risks. (Tove Malloy, Alexander Osipov, Balázs Vizi szerk.) Oxford, Oxford University Press, 2015.

Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek. Bp., L'Harmattan, 2013.

The Hungarian Presidency of the Council of the European Union: Focus on the Neighbourhood and on a European Roma Strategy.’ Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe 2011/1, pp. 123-134.

‘Hungary: a model with lasting problems’ in: Bernd Rechel (ed.) Minority Rights in Central and Eastern Europe. London, Routledge, 2009. pp. 119-134.

Projektek

Futó projektek

A kisebbségek parlamenti képviselete nemzetközi összehasonlításban: deskriptív vagy szubsztantív képviselet? (NKFIH K143523, 2022-2026)

Lezárult projektek

Kétoldalú szerződéses kapcsolatok és kisebbségvédelem Közép- és Délkelet-Európában (NKFI - K120469 sz. projekt, 2016-2019)

ENTAN - European Non-Territorial Autonomy Network (COST Action 18114, 2019-2022)

Mobilitás és befogadás a többnyelvű Európában (Mobility and Inclusion in Multilingual Europe) Európai Unió 7. keretprogramban támogatott 613344 sz. kutatás (MIME projekt)

A többszintű kormányzat elmélete és a kisebbségi önkormányzatiság gyakorlata Közép- és Kelet-Európában (MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj 2009-2012)

Többnyelvűség Európában (MTA Bolyai János kutatási ösztöndíj 2013-2017)

A kisebbségek közéleti részvételi joga Európában - új irányok, tapasztalatok (OTKA K105432 sz. kutatási projekt, 2012-2016). Eredmények

Aktuális kézirat

International Standards on the Right to Participation of Minorities in Public Life and Representation of Minorities in the Hungarian and the Italian Parliament (megjelenés előtt Diritto Pubblico Comparato ed Europeo)