Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály

 

Az osztály munkatársai a hazai nemzetiségekre, illetve a külhoni magyarokra vonatkozó történeti és kisebbségjogi, politológiai kutatásokat végeznek. A kisebbségtörténeti kutatások fókuszában a nemzetiségek fennmaradását meghatározó intézményesülési folyamatok, a történetük szisztematikus feltárása, valamint az érdekérvényesítés, a velük kapcsolatos politikák, a kisebbségi képviselet és az önszervezõdés hazai és nemzetközi vonatkozásai állnak.  Az osztály keretében a magyarországi zsidóság történetét vizsgáló Judaisztikai Kutatócsoport mûködik. Ez utóbbi oktatási feladatokat is ellát.

 

Fõbb kutatási területek:

  • Kisebbségi közösségek intézményesülése, azok mûködése
  • Az örökségesítés és a nemzetesítés változó formáinak történeti feltárása
  • A közép-európai országok etnopolitikai doktrínái és az ezek érvényesítésének története
  • A budapesti kormányzatok nemzetiségi-, roma-, szomszédsági- és magyarságpolitikája
  • A közép-európai kisebbségek jogi helyzetének összehasonlító vizsgálata
  • Kisebbségvédelmi rendszerek a nemzetközi jogban és a közpolitikai gyakorlatok
  • A magyarországi kisebbségek 20. századi története
  • A Kárpát-medencei zsidóság története

 

Az osztály munkatársai   

Bárdi Nándor
történész, tudományos főmunkatárs

osztályvezetõ
E-mail: bardi.nandor@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Dobos Balázs
politológus, történész, tudományos főmunkatárs
E-mail: dobos.balazs@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Eiler Ferenc
történész, tudományos fõmunkatárs
E-mail: eiler.ferenc@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Fedinec Csilla
történész, tudományos főmunkatárs
E-mail: fedinec.csilla@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Filep Tamás Gusztáv
történész, kutató
E-mail: filep.tamasgusztav@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

L. Balogh Béni
történész, kutató
E-mail: l.balogh.beni@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Marchut Réka
történész, tudományos munkatárs
E-mail: marchut.reka@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Tóth Ágnes
történész, tudományos tanácsadó
E-mail: toth.agnes@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Vizi Balázs
nemzetközi jogász, tudományos tanácsadó
E-mail: vizi.balazs@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

  

A Judaisztikai munkacsoport munkatársai

Bányai Viktória
történész, hebraista, tudományos fõmunkatárs
E-mail: banyai.viktoria@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)

Turán Tamás
hebraista, tudományos főmunkatárs
E-mail: turan.tamas@tk.hun-ren.hu

Közleményjegyzék és hivatkozások (MTMT)