Bibliográfiai újdonságok

Jeney Éva: A megosztó és a megosztható múlt

Jeney Éva: A megosztó és a megosztható múlt

Józan Ildikó és Filep Tamás Gusztáv szerkesztésében és utószavával megjelent a Kriterion Kiadónál Jeney Éva 'A megosztó és a megosztható múlt' c. posztumusz könyve (megrendelhető ITT). A kötetben négy témakörben született tanulmányok olvashatók. Az első egység a 19–20. századi magyar–román kapcsolattörténet néhány fontos pontját és folyamatát, valamint a két világháború közötti erdélyi magyar irodalom ideológiájának, a transzszilvanizmusnak az alapjait és eszmevilágát dolgozza föl. A második ciklus központi alakja Kuncz Aladár. A harmadik fordításelméleti tanulmányokat tartalmaz, a negyedikbe pedig főként azok a Paul Ricœurről szóló tanulmányok kerültek, amelyekben továbbgondolta a francia protestáns szerzőről monográfiájában mondottakat, s különösen a hermeneutika esélyeivel és „az irodalomtudomány és más szakmák egymásrautaltságával” foglalkozik.

Az ukrajnai őslakostörvény és a kisebbségi közösségekről szóló törvény szövege magyarul, kommentárral

A törvények magyar fordításaival együtt megjelent Fedinec Csilla elemzése a 2021-ben elfogadott "Ukrajna őslakos népeiről" szóló törvényről a Pro Minoritate folyóirat 2023/tavaszi számában (elérhető: ITT), illetve a 2022-ben elfogadott, "Az ukrajnai nemzeti kisebbségekről (közösségekről)" szóló törvényről a Fórum Társadalomtudományi Szemle 2023/2. számában (elérhető ITT).

Populist radical-right governments in Central-Eastern Europe and education policy-making: a comparison of Hungary and Poland

A Journal of Contemporary European Studies folyóiratban (IF: 1,208) megjelent Neumann Eszter és Pawel Rudnicki közös tanulmánya, amely ITT érhető el, illetve Neumann Eszter kérésre tud szerzői példányt küldeni.

Abstract. In the European political landscape characterized by the strengthening influence of Eurosceptic, radical-right, and populist parties, Hungary and Poland represent insightful cases for understanding how the populist radical right uses its power in government and acts in full capacity to design education policies. From a systematic comparison of the education policy trajectories taken by Hungarian and Polish populist radical-right governments, we identified three characteristic patterns of populist radical-right education policy-making in the two countries: commitment to a conservative-nationalist agenda through comprehensive, systemic interventions, the implementation of Christian identitarianism through conceptualising public education as Christian upbringing, and finally, the gradual extremisation of the education agenda combined with the growing influence of transnational conservative knowledge transfer centred on the ‘gender wars’. We find that the boundary between far-right nativist and nationalist positions and Christian-conservative standpoints has faded away, and the two governments, which identify as Christian conservative, have increasingly mainstreamed far-right agendas.

Non-Territorial Autonomy: An Introduction

Marina Andeva, Dobos Balázs, Ljubica Djordjevic, Börries Kuzmany és Tove H. Malloy szerkesztésében megjelent és letölthető a Non-Territorial Autonomy: An Introduction c. nyílt hozzáférésű e-kötet a Palgrave Macmillan kiadó oldalán. A könyvben helyet kaptak Dobos Balázs, Vizi Balázs és szerzőtársaik tanulmányai is.

This Open Access textbook is a result of the work of ENTAN - European Non-Territorial Autonomy Network. It provides students with a comprehensive analysis of the different aspects and issues around the concept of non-territorial autonomy (NTA). The themes of each chapter have been selected to ensure a multi- and interdisciplinary overview of an emerging research field and show both in theory and in practice the possibilities of NTA in addressing cultural, ethnic, religious and language differences in contemporary societies.

The Populist Radical Right and Public Education

Az Encyclopedia of New Populism and Responses in the 21st Century című, a Springer kiadónál megjelenő kiadványban Neumann Eszter írta a közoktatásról szóló szócikket, melynek címe The Populist Radical Right and Public Education. A szócikk elérhető a következő linken ITT.

Abstract. The entry explores how the populist radical right governs education in countries where these parties formed governments in the fourth wave of populism. In broader, systemic issues, populist radical right education policies tend to follow neo-conservative and nationalist approaches and attach the narrow set of ideas prioritized by populist discourse to these frameworks. The populist radical right relies on religion as a source of political legitimacy and resacralizes schooling with the aim of imposing “traditional values” and the “traditional family” model on education. More recently, the transnationalization of radical conservative knowledge transfer influentially forms radical populist education agendas globally.

Minority Politics and International Relations: The Case of the Ukrainian−Hungarian Joint Commission on National Minorities

Fedinec Csilla nyílt hozzáférésű tanulmánya a Hungarian Journal of Minority Studies legújabb számában jelent meg. A teljes lapszám elérhető ITT.

Abstract: There are two levels of international relations: multilateral and bilateral. A specific version of bilateral treaties was the conclusion of the basic treaties in the period following the democratic change in Central and Eastern Europe, which, among other things, laid down mutual recognition of borders and the protection of minorities. On the basis of the Hungarian-Ukrainian Declaration on the rights of national minorities, which is stated in Article 17 of the Hungarian-Ukrainian Basic Treaty was established the Hungarian-Ukrainian Joint Commission for National Minorities, whose activities are analysed in this study.