Roma tárgyú kutatások

Kutatás címe Kutatásvezető Időtartam Támogatási forrás Résztvevő kutatók
Roma közösségek integrációs jellemzői a helyi társadalom változásának szemszögéből Papp Z. Attila 2020- TK zászlóshajó-projekt  
A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon Durst Judit 2022-2025 NKFIH K 143543 Gosztonyi Balázs, Gosztonyi Márton, Juhász Judit, Málovics György, Méreiné Berki Boglárka, Molnár György, Nyírő Zsanna, Pulay Gergely György, Vigvári András
Az egyházak növekvő szerepvállalása a közoktatásban és az oktatáspolitikában Neumann Eszter 2020-2023 "OTKA" posztdoktori kiválósági ösztöndíj  
Magyarország és Erdély cigány népessége a 18-19. században, a Székelyföld cigány népessége a 20. században Nagy Pál 2018-2023 A Székely önkép építés a 19-20. században (NKFIH K128848, vezető kutató: Bárdi Nándor) kutatás altémája  
Roma gyerekek örökbefogadása Magyarországon Kovács Nóra 2018-    
Lezárt kutatások
A romák oktatásával kapcsolatos kérdések a pedagógiai szaksajtó tükrében - Egy társadalmi peremhelyzetben lévő közösség integrációját segítő/gátló oktatási programok, tervek, projektek 1978 és 1998 között Bogdán Péter 2015-2020    
Az állam és az egyház változó szerepe a magyar közoktatásban Neumann Eszter 2019-2020 CEU Institute for Advanced Study posztdoktori ösztöndíj  
Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században Kállai Ernő 2015-2019 TK Inkubátor Program  
Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává? Kállai Ernő 2015-2019   Jezsuita Roma Szakkollégium
Etnopolitikai mobilizáció és roma pártok Magyarországon és Kelet-Közép-Európában Dobos Balázs 2012-2015 Bolyai Kutatási Ösztöndíj  
A magyarországi cigányság társadalmi integráltságának területi különbségeit befolyásoló tényezõk vizsgálati módszertana Tóth Ágnes 2010-2013   Bartl Ágnes, Lajtai Mátyás, Eszenyi Orsolya, Morauszki András
Romániai etnikai kisebbségek idõsoros, demográfiai elemzése 1977-2002 Papp Z. Attila 2009-2012 Bolyai Kutatási Ösztöndíj  
Identities and Modernities in Europe (IME) Kovács András 2009-2012 EU FP7 Horváth Anikó, Vidra Zsuzsanna
Oktatási esélyegyenlõtlenségek Európában és Magyarországon (EDUMIGROM) Neményi Mária 2008-2011 EU FP7 Feischmidt Margit, Dupcsik Csaba, Erős Ferenc, Kende Ágnes, Molnár Emília, Vajda Róza, Vidra Zsuzsanna
Változó nemzeti diskurzusok: az azonosság és a különbség konstrukciói magyar állampolgárok és kisebbségben élõ magyarok viszonyáról Feischmidt Margit 2007-2011 OTKA K68973  
Tudásközponti funkciók bővítése a hálózatépítés és a tudástranszfer-szolgáltatások területén. 8. alprojekt Papp Z. Attila 2015 TÁMOP-4.2.1/D-15/1/KONV

 

Kállai Ernő, Fejős Anna, Máté Dezső, Keresztes-Takács OrsolyaSzolnoki Főiskola, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
Iskolai eredményesség, pedagógiai hozzáadott-érték a roma tanulói arány függvényében Papp Z. Attila 2012