Tóth Ágnes

Tóth Ágnes
CV letöltése

Kutató

Kutatóprofesszor (TK KI)
 • Osztály: Kisebbségtörténeti és Etnopolitikai Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, CSc
 • E-mail: toth.agnes@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36-1 224-6700 / 5472
 • Épület: T (Emelet, szobaszám: 1.35)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Magyarország és Kelet-Közép-Európa nemzetiségeinek legújabb-kori gazdasági, társadalmi, politikai helyzete, az egyes országok nemzetiségpolitikájának jellemzői, változása és ennek okai.
 • Az európai integráció, valamint a globalizáció modernizációs kihívásainak hatása a kelet-közép-európai térség kisebbségeinek identitás- és térszerkezetére, politikai, jogi helyzetükre, önszerveződési stratégiáikra. 
 • 1956 vidéki eseményei
Kiemelt publikációk

Tóth Ágnes: Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez. Argumentum Kiadó, Budapest, 2018.

Tóth Ágnes: Közösségi igények és politikai elvárások között. SZÁZADOK 152: 2018. 4. 841-868.

Tóth Ágnes: A nemzetiségpolitika újragondolása (1965-1970). KISEBBSÉGKUTATÁS 26:2017. 1. 7-31.

Ágnes Tóth: Struktur und Tätigkeit der Leitung des Minderheietenunterrichts in Ungarn in der ersten Hälfte der 1950er Jahre. In: JAHRBUCH FUR DEUTSCHE UND OSTEUROPAISCHE VOLKSKUNDE 56: 2015. 157-172.

Tóth Ágnes: Nemzetiségi oktatás Magyarországon, 1945–1950. In: Mayer, László; Tilcsik, György (szerk.)  Szorosadtól Rijekáig. Magyar Levéltárosok Egyesülete, Budapest,2015. 319-326.

Tóth Ágnes-Vékás János: Az identitás természete. In: Bárdi, Nándor; Tóth, Ágnes (szerk.) Önazonosság és tagoltság. Argumentum Kiadó, Budapest,2013. 11-40.

Tóth Ágnes, Vékás János: A kisebbségi közösségek társadalmi integrációjának külső és belső tényezői - a cigány kötődésűek példája. In: Bárdi, Nándor; Tóth, Ágnes (szerk.) Asszimiláció, integráció, szegregáció, Argumentum Kiadó, Budapest, 2011. 153-208.

Tóth Ágnes: Hazatértek. Gondolat Kiadó, Budapest, 2008.

Tóth Ágnes: The Hungarian State and the Nationalities. In: Tóth, Ágnes (szerk.) National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920-2001. Atlantic Research and Publications, Inc.; Social Science Monographs. 2005. 162-200.

Projektek

1999-2002: A kelet-közép-európai németek helyzetének jogi szabályozása 1920-1990., nemzetközi kutatás, kordinátor: Institut für Zeitgeschichte, München

1999-2003: Pártállam és nemzetiségek. A Kádár-rendszer nemzetiségi politikája és a nemzetiségek helyzete 1950-1973. (Az OTKA támogatásával.)

2002-2008: Kitelepítettek-Visszaszököttek-Visszatérők.

2003-2008: A magyarországi egyházak és nemzetiségek 1920-1950. (Az OTKA támogatásával.)

2005-2007: A német nemzetiség helyzete Magyarországon 1944-1953. (Az NKA támogatásával.)

2008-2011: Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1670-1950., nemzetközi kutatás, kordinátor:  Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg

2012-2019: Dokumentumok a magyarországi németek történetéhez 1944-1953., nemzetközi kutatás, Institut für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Tübingen és MTA TK Kisebbségkutató Intézet

2012- : Identitás – migráció -modernizáció

2015 -: Jugoszláviai németek Magyarországon 1944-1950

2015-2020: Németek Magyarországon 1950-1990. (Az OTKA támogatásával.)

2016-2018: Die Selbstorganisation der Deutschen in Ungarn und die ungarische Nationalitätenpolitik (1950-1990). ( Bundesministerium für Kultur und Medien támogatásával.)

Aktuális kézirat
 • Nemzetiségi oktatás Magyarországon az ’50-es-’60-as években
 • A magyarországi nemzetiségek alapvető demográfiai mutatóinak változásai