DIGITÁLIS OLVASÓSZOBA

 

KÖNYVEK

Intézeti kiadványok

REGIO Könyvek

Teleki László Alapítvány kötetei 1997-2005

Magyarságkutató Csoport évkönyvei 1987-1991

A Magyarságkutatás könyvtára

Körtánc füzetek /1998/

Radisics Elemér (szerk.) A Dunatáj I-III. Gergely R. Könyvkereskedése, 1946.

Migráció témájú könyvek

Illés Sándor, Tóth Pál Péter (szerk.) Migráció. I-II. Népességtudományi Kutatóintézet, Bp. 1998.

Izraelita Magyar Irodalmi Társulat évkönyvei (1895-1948)

Hungaria Judaica

 

ADATBÁZISOK, STATISZTIKÁK

Sebők László: Magyarország településeinek népszámlálási-etnikai adatbázisa (1870-2011)

Eiler Ferenc (összeáll.): Nemzetiségi Önkormányzatok Magyarországon (dokumentáció)

Dobos Balázs (összeáll.): Közép-európai kisebbségi jogtár

Papp Z. Attila (összeáll.): Amerikai-Magyar Szervezeti Adatbázis (2008-)

Kováts András (összeáll.): Migráns szervezetek adatbázisa (2012)

Sebők László: Vajdaság településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2011

Sebők László: Muravidék (Szlovénia) településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870-2002

Sebők László: Kárpátalja településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870–2001

Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája (1850-1992)

Dobos Balázs (összeáll.): Kisebbségi választások Közép- és Délkelet-Európában

Eiler Ferenc (összeáll.): Magyarországi német szervezetek helyi szintű aktivitása (1924-1945)

Gyurgyík László - Sebők László: Szlovákia településeinek etnikai és felekezeti adatai, 1870–2021

 

KRONOLÓGIÁK

Eiler Ferenc: A magyarországi német kisebbség kronológiája 1945-2000

Dobos Balázs: A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény történeti kronológiája

Filep Tamás Gusztáv: Csehszlovákiai magyar kisebbség történeti kronológiája 1922-1938 (a Prágai Magyar Hírlap alapján)

Popély Árpád: A (cseh)szlovákiai magyarság történeti kronológiája 1944-1992 

Vincze Gábor: Romániai magyarság történeti kronológiája 1944-1989.

Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2017

Fedinec Csilla: Kárpátaljai magyarság történeti kronológiája, 1918-1944.

Vehes Mikola – Molnár D. István – Molnár József – Osztapec, Jurij – Oficinszkij Román – Tokar Marian – Fedinec Csilla – Csernicskó István: Хроніка Закарпаття 1867–2010 / Hronika Zakarpattja 1867–2010 / Kárpátalja évszámokban 1867–2010

 

DIGITÁLIS SZÖVEGTÁR

Bárdi Nándor (összeáll.): 100 év - 100 könyv a magyar kisebbségi közösségek történetéről

Binder Mátyás (összeáll.): Romák a magyar történetírásban

Kránitz Péter Pál (összeáll.): Örmények a Kárpát-medencében

 

REPERTÓRIUMOK, KATALÓGUSOK

Boér Kriszta: Kárpát-medencei sajtószemle (1999 - 2018)

Bárdi Nándor, Kerényi György (szerk.): Anyanyelve magyar (a Kossuth Rádió 10 részes műsora, 2010)

Magyarságkutató Intézet/Teleki László Alapítvány Könyvtárának kéziratkatalógusa 1986-2006

Kovács Eszter (összeáll.): HHRF (Hungarian Human Rights Foundation) Archívum

Miniszterelnökség, Nemzetiségi és Kisebbségi osztály iratai (MNL OL K 28) ügyiratszintű jegyzéke

Timár Norbert, Bárdi Nándor (összeáll.): A Határon túli magyar digitalizált periodikák elérhetősége (katalógus)

Zeidler Miklós: A Külügyi Szemle repertóriuma 1920–1925, 1929–1944.

Tóth Ágnes: Freies Leben (1954–1956) Repertórium

Tóth Ágnes: Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (PA AA) Bestand Ministerium für Auswärtigen Angelegenheiten (MfAA) Repertórium 1.

Tóth Ágnes: A Berlini Magyar Kultúra Háza (BMKH) programjainak repertóriuma 1973-1975

Magyar-Zsidó Szemle (1884-1948)

Vidéki Rabbikar Körlevele, 1954-1955

Marchut Réka: Az erdélyi román politikusok bécsi kapcsolatai (1905-1914)

 

FORRÁSVÁLOGATÁSOK

Zsidó iskolások Budán és Óbudán

A kettős állampolgárságról: adatok, állásfoglalások, elemzések

Magyarország kulturális sokszínűségéről

Vizi Balázs: Kormányközi kisebbségi vegyesbizottságok jegyzőkönyvei

Dobos Balázs (összeáll.): A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény (tervezetek, előkészítő dokumentumok)

Oltalomkeresők (Menedék Egyesület hírlevele a nemzetközi migrációról) 1997-2005

Magyar-Zsidó Oklevéltár