Sebők László: Kárpátalja településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 1870–2001

Sebők László:

Kárpátalja településeinek etnikai és felekezeti statisztikája, 18702001

Kárpátalja általában az etnodemográfusok és kisebbségkutatók egyik „mostohán kezelt” területe, talán azért, mert a magyar határ menti sávban élő magyarok és a határtól kb. 30 km-re húzódó nyelvhatáron túl élő ukránok (ruszinok) túlnyomó többsége egy még ma is viszonylag éles nyelvhatár által elválasztható két majdnem homogén tömbben található. Ezeket csak elvétve színezik kisebb etnikai szigeteik vagy kevert nemzetiségű területek. Egy markáns kis román nyelvsziget és a ma már nagyobbrészt a városokban élő oroszokat kivéve az összes többi etnikum csekély számú. Etnikailag talán kissé unalmasnak tűnő terület ez, ráadásul az itteni – számos esetben eltérő metodikájú és vitaható megbízhatóságú – népszámlálási adatok is néha csak esetlegesen vagy hiányosan szerezhetők be.

Ebben és más problémák tisztázásában külön szeretném megköszönni Molnár D. Istvánnak, a Beregszászi Rákóczi Főiskola tanárának a segítségét és közreműködését. A Perifériáról perifériára című könyve foglalja össze talán a legjobban az adatbázishoz kapcsolódó szinte összes lényeges információt. Elérhető: http://real.mtak.hu/id/eprint/81339

Javasolom, hogy az adatbázis használata előtt nézzék át az Ismertetőt.

Ismertetők, magyarázatok, források

Kárpátalja közigazgatási térképe 2001

Kárpátalja járásainak összegző adatsorai 1870-2001 

Járások táblázataihoz megjegyzések 

 

 

Az adatbázis szerkezete

 

Az adatbázisban az önálló települések a 2001-es – 1946–2020 között érvényes közigazgatási beosztás szerinti – járások (rajonok) szerint csoportosítva a magyar ABC sorrendjében szerepelnek, minden településnél időrendben a népszámlálási adatsorok. A megszűnt települések azonban közvetlenül azok után következnek, amelyekhez hozzácsatolták, s régi nevük a 2. oszlopban (Magyar név egyéb) található.

 

A tartalmi mezők sorrendje a következő:

 

Magyar név:                                  a település mai vagy utolsó neve;

Magyar név egyéb:                      a település egyéb jelentősen más vagy régebbi neve

Ukrán hivatalos cirill név:           a település mai vagy utolsó hivatalos ukrán neve cirill betűkkel

Ukrán név transzliterációval:     a település mai vagy utolsó ukrán neve latin betűkkel

Ukrán név egyéb:                         a település egyéb vagy régebbi neve cirill betűkkel

Járás 2001:                                    a 2001. évi járások, járási jogú városok ukrán nevei

Járás 2020:                                    a 2020-ban kialakított új járások ukrán nevei

Hromáda 2020:                            a 2020-ban kialakított új kistérségi társulások nevei

Orosz cirill név:                            a település 1991 előtti utolsó orosz neve cirill betűkkel

Orosz név transzliterációval:      a település 1991 előtti utolsó orosz neve latin betűkkel

Csehszlovák név:                          csehszlovák név 1921-ből, 1930-ból

Év:                                                   a népszámlálás éve

Adat típus:                                     A = anyanyelv, N = nemzetiség

Mai ter.:                                         "#" jel esetén a mai településterületre vonatkozó 1910-es egykori külterületre vonatkozó adatsor

                                                       "@" jel esetén határ által kettévágott település teljes, eredeti 1910-es népszámlálási adatsora

Megye:                                          aktuális megye, tartomány neve

Járás:                                            egykori magyar járásnév, egykori cseh okres neve,

                                                      1989 és 2001: orosz és ukrán járásnév

Település típus:                            Tjv., Rtv, Nk., Kk. – egykori magyar településtípusok,

                                                      1989 és 2001: város, nagyközség jelölése

 

Lakos, etnikumok, felekezetek nevei;

Magyarázatok a Kárpátalja járásainak összegző adatsorai 1870–2001 adatállomány Kárpátalja egészére vonatkozó összesített adatsorai alatt.

BNT:                                               1880-ban beszélni nem tudó kisgyerekek

Államp. nélküliek:                        1921, 1930: állampolgárság nélküliek, részletezve a népszámlálási ismertetőknél

Megjegyzés:                                  Lábjegyzet.

 

Jó böngészést, jó munkát!

 

Kárpátalja településeinek etnikai és felekezeti adatai, 1870-2001. Alapadatbázis 

Kárpátalja járásainak összegző adatsorai, 1870-2001. Alapadatbázis