Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává?

Lokális elszigeteltségben, avagy a helyi programok miért nem válnak országos mintává?

A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetének Romakutatások Osztálya (MTA TK KI RO) és a Jezsuita Roma Szakkollégium (JRSZ) közös kutatási és oktatási programot szervez a JRSZ hallgatóinak, illetve minden érdeklődő számára. A 2015-ös év tavaszi és őszi szemeszterében, a kijelölt csütörtöki napokon nyilvános interjúkat és hozzájuk kapcsolódó beszélgetéseket szervezünk a JRSZ épületében. Minden alkalomra egy, a roma közösségeket segítő, sikeresnek tűnő helyi kezdeményezés életre hívóját, megvalósítóját látjuk vendégül. Célunk annak feltérképezése, hogy milyen okok tették lehetővé az általuk megvalósított programok sikerességét vagy kudarcát és hogy a jól működő programok miért nem váltak országosan követendő mintává.

A beszélgetés formája egy nyilvánosság előtt zajló strukturált mélyinterjú hozzávetőlegesen egy óra időtartamban, majd ezt követően a hallgatóság is bekapcsolódik a beszélgetésbe.

Terveink szerint a két szemeszterben 8-10 interjú készül, a résztvevőket pedig egy alkalommal, a program végén, meghívjuk egy közös kerekasztal beszélgetésre, amelyet az MTA TK KI és a JRSZ közös szervezésében és az MTA TK KI épületében bonyolítunk le.

Az események videofelvételen rögzítésre kerülnek, majd az interjúkat leíratjuk. A program végén az interjúk szerkesztett változatait, valamint a témáról készült tanulmány(okat) kötetben adjuk közre.

A 2015 tavaszi szemeszterre tervezett meghívottak:

  • Káló Károly és Káló Norbert (Szendrőlád)
  • Berki Judit (Bátonyterenye)
  • Pásztor Eszter (Bódvalenke)
  • Lakatos Béla (Ács)
  • Lankó József (Alsószentmárton)