Kállai Ernő

Kállai Ernő
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek
  • A magyarországi romák múltja és jelene
  • A nemzeti és etnikai kisebbségi közösségek társadalomtörténete Magyarországon
  • A magyarországi romák társadalomtörténete a 20. században
  • Kisebbségi önkormányzatok Magyarországon
  • A kisebbségi közösségek kulturális autonómiája
Kiemelt publikációk

Kállai Ernő: Akiket arcul csapott a valóság, Roma közösségeket segítő helyi programok és azok vezetői. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kisebbségkutató Intézet. Budapest: 2019. 168. o.

Kállai Ernő: A cigányok és a zene. A cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban, BELVEDERE MERIDIONALE 3.: 120-140. o.

Kállai Ernő: Kormányzati romaprogramok a rendszerváltozás után. In: Antal István, Frányó-Keller Katalin (szerk.): Melyik úton? Budapest: Jezsuita Roma Szakkollégium, 2014. 34-51.o.

Kállai Ernő: Vannak-e cigányok, és ha nincsenek, akkor kik azok? REGIO: KISEBBSÉG KULTÚRA POLITIKA TÁRSADALOM 22: (2) 114-146. o.

Kállai Ernő: Cigány csoportok Európában és Magyarországon. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. Pécs: Pécsi Tudományegyetem BTK Romológiai Tanszék, 2015. 19-48. o.

Kállai Ernő: Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok Magyarországon, Budapest: MTA Etnikai-nemzetiségi Kisebbségkutató Intézet - Gondolat Kiadói Kör, 2005. 204 o.

Kállai Ernő: Legislation and Government Programs Relating to the Roma Population in Hungary since the Political Changes of 1989-90, In: Kemény, István (szerk.) Roma of Hungary, Columbia University Press; Social Science Monographs; Atlantic Research and Publications 2005. 288-334. o.

Kállai Ernő: Magaura Roma. Roma Enterpreneurs in 1998. In: Kemény István (ed): Roma of Hungary. New York: Columbia University Press, 2005. 247 - 272. o.

Kállai Ernő: Roma vállalkozók 1998-ban, In: Kemény, I (szerk.) Romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság, Osiris; MTA Kisebbségkutató Műhely (2000) 38-80. o.