Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei (NKFIH K125497)

A ’Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei’ című kutatás az „első generációs értelmiségiek” életpályáját vizsgálja, azokét, akik úgy szereztek felsőfokú végzettséget, hogy a szüleiknek nem volt diplomája. A kutatás célja annak feltárása, hogy milyen tényezők járultak hozzá felfelé mobilitásukhoz, másrészt, hogy milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetőek meg e sikeres életutakban nem, életkor és etnicitás szerint. A vizsgálat azt is igyekszik feltárni, hogy a társadalmi mobilitásért milyen árat kell fizetni az egyénnek, illetve milyen nyereségekkel jár. Utóbbi kérdések esetében is vizsgálat tárgya a nem és az etnicitás szerepe, valamint a mobilitási pálya jellegének (pl. gyorsaságának, és a bejárt társadalmi távolságnak a) hatása. Emellett kíváncsiak vagyunk azokra az intézményi szereplőkre is (non-profit szervezetekre, iskolákra, kormányzati programokra), akik egyfelől e csoportok oktatáson keresztüli mobilitását igyekszenek elősegíteni, másfelől a mobilitás nehézségeit próbálják enyhíteni.

A társadalmi mobilitás komplex folyamatát elsőgenerációs diplomásokkal készülő mélyinterjúk segítségével tárjuk fel, valamint egy kérdőíves felmérés eredményeire is támaszkodunk. Az intézményi oldal vizsgálatához pedig esettanulmányokat készítünk többféle adatgyűjtési módszer alkalmazásával. A kutatás interjús részének keretében 60 nem roma (30 nő és 30 férfi) és 60 roma interjúalannyal készül életút interjú annak érdekében, hogy lehetőség nyíljon - a megélt személyes tapasztalatakon keresztül megalkotott egyéni narratívák elemzése segítségével -  a különböző mobilitási utak összehasonlítására.

A kutatás eredményei hazai és nemzetközi folyóirat cikkekben, egy könyv keretében, valamint hazai és nemzetközi konferenciákon kerülnek majd bemutatásra. Úgy véljük, ha feltárjuk azokat a mechanizmusokat és társadalmi tényezőket, amelyek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok tagjainak a felemelkedését, illetve annak tehermentességét elősegítik, felhívhatjuk a különböző intézmények, döntéshozók és egyéb érintett szereplők figyelmét arra, hogy hogyan tudnak segítséget nyújtani e folyamatban.

 

Kutatók:

Durst Judit, vezető kutató (TK KI és UCL, Department of Anthropology, UK)

Bereményi Ábel Bálint (CEU)

Nyírő Zsanna Jozefa (TK KI)

Papp Z. Attila  (TK KI)

Feischmidt Margit (TK KI)

Kállai Ernő (TK KI)

Bogdán Péter

Dés Fanni (Corvinus Egyetem)

Boros Julianna (PTE)

 

Publikációk, konferenciák:  

Durst, Judit – Nyírő, Zsanna (2018): Mitigating the price of the ticket: racialised patterns, identity bricolage and hidden costs of social mobility for academically high-achieving Roma college graduates in Hungary. EASA2018: Staying, Moving, Settling. The (im)mobility of race: European perspectives [Anthropology of Race and Ethnicity Network] (P141), 2018.08.16., Stockholm. https://nomadit.co.uk/easa/easa2018/conferencesuite.php?module=panels&PanelID=6711

Nyírő, Zsanna – Durst, Judit (2018): Soul work and giving back. Ethnic Support Groups and the Hidden Costs of Social Mobility. Lessons from Hungarian Roma Graduates. Intersections East European Journal of Society and Politics. 4(1): 88-108. DOI: https://doi.org/10.17356/ieejsp.v4i1.406

Bogdán Péter – Durst Judit (2019): Ethnic Support Groups and the minority culture of (educational) mobility: An institutional ethnography from North Hungary.

Durst, J., & Bereményi, B. Á. (2021). ‘I felt I arrived home’: The minority trajectory of mobility for first-in-family Hungarian Roma graduates. In M. M. Mendes, O. Magano, & S. Toma (Eds.), Social and Economic Vulnerability of Roma People. Key Factors for the Success and Continuity of Schooling Levels (pp. 229–250). Heidelberg, New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-52588-0_14

Durst Judit és Nyírő Zsanna vendégszerkesztésében megjelent a Szociológiai Szemle 2021/3. száma: https://szociologia.hu/szociologiai-szemle

2019 Annual Meeting Of Gypsy Lore Society and Conference on Gypsy/Romany Studies. 2019. 08. 17. Reykjavik     http://www.gypsyloresociety.org/annual-meeting

Bereményi Ábel – Durst Judit (2019): High Achieving Roma from a  social ecological resilience perspective in Spain and Hungary.

14th ESA Conference: Europe and Beyond: Boundaries, Barriers, and Belonging. 2019, augusztus 20-23, Manchester, UK    https://www.europeansociology.org/sites/default/files/public/Coordinator/ESA_2019_-_Outline_Programme_-_reduced_website_version.pdf

"Kulturális migránsok" és/vagy a társadalmi változás katalizátorai? Az elsőgenerációs diplomások mobilitása és annak ára. Workshop, Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2022. január 11.

Médiamegjelenés:

Az új világ még nem, a régi már nem fogadja be az első generációs magyar diplomásokat (G7 Podcast, 2021. december 25.)

Túl kevesen, túl nehezen (168 Óra, 2022. január 13., 1-2. szám)

A kutatás futamideje: 2017. december 1. – 2021. december 31.

Projektfinanszírozás: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs alap, OTKA-125497