Nyírő Zsanna Jozefa

Nyírő  Zsanna Jozefa
CV letöltése

Kutató

Tudományos segédmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Társadalmi mobilitás, Migráció, Gazdaságszociológia

Kiemelt publikációk

Bereményi, Á – Durst, J. – Nyírő, Zs. (2023): Reconciling habitus through third spaces: how do Roma and non-Roma first-in-family graduates negotiate the costs of social mobility in Hungary? Compare: A Journal of Comparative and International Education, 1-19

Durst, J. – Nyírő, Zs. – Dés, F. – Boros, J. (2022): Racial glass ceiling: The glass ceiling and the labour-market segmentation of first-in-family Roma graduates in Hungary. Intersections. East European Journal of Society and Politics 8 (2), 12-40

Nyírő, Zs. – Durst, J. (2021): Racialisation rules: The effect of educational upward mobility on habitus. Szociológiai Szemle, 31(3), 21-50.

Durst, J. – Nyírő, Zs. (2021): Introduction. Cultural migrants? The consequences of educational mobility and changing social class among first-in-family graduates in Hungary. Szociológiai Szemle, 31(3), 4-20.

Durst Judit - Nyírő Zsanna (2018): Constrained choices, enhanced aspirations. Review of Sociology. Vol. 28 No. 4, pp. 4–36.

Nyírő Zsanna - Durst Judit (2018): Soul Work and Giving Back: Ethnic Support Groups and the Hidden Costs of Social Mobility. Lessons from Hungarian Roma Graduates. Intersections EEJSP. Vol. 4 No. 1, pp. 88–108.

Durst Judit - Fejős Anna - Nyírő Zsanna (2016): „Másoknak ez munka, nekem szívügyem” Az etnicitás szerepe a diplomás roma nők munka- család konstrukcióinak alakulásában. In Takács Judit – P. Tóth Tamás (szerk.): Kisebbség, többség, többszörösség; Kisebbségi–többségi viszonyok a magyar társadalomban. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont.

Durst Judit - Fejős Anna - Nyírő Zsanna (2014): "I always felt the odd one out": Work-life balance among graduate Romani women in Hungary. Acta Ethnographica Hungarica. Vol. 59 No. 1, pp. 165–190.

Nyírő Zsanna (2013): A migrációs potenciál alakulása Magyarországon. Magyar Tudomány. Vol. 174 No. 3

Projektek

Az ukrajnai menekültek segítése: a szolidaritás kollektív formái és társadalmi viszonyai, a kutatás vezetője: Feischmidt Margit

A függőségi kapcsolatok morális dimenziói a financializáció korában: A függőség és a megélhetés viszonyának újragondolása a marginalizált csoportok esetében Magyarországon, a kutatás vezetője: Durst Judit

Társadalmi mobilitás és etnicitás: Az iskolai sikeresség útjai, kimenetei és rejtett költségei.  NKFIH K125497, a kutatás vezetője: Durst Judit.