Az ukrajnai menekültek segítése: a szolidaritás kollektív formái és társadalmi viszonyai

Vezető kutató: Feischmidt Margit

Résztvevők: Gerő Márton (TK SZI), Zentai Violetta (CEU), Zakariás Ildikó, Neumann Eszter, Zsigmond Csilla, Sütő Zsuzsanna, Morauszki András, Kovács Nóra, Kováts András, Papp Z. Attila, Nyírő Zsanna

Partner: CEU Demokrácia Intézet

A kutatás a Forum (Forced Migrants from Ukraine  in Transnational Europe) nemzetközi kutatási hálózat része

Kutatás időtartama: 2022-

 

Kutatás célja, kérdései:

Az ukrajnai háború elől menekülők a magyar társadalom jelentős részéből együttérzést és szolidaritást váltottak ki. Korábbi válsághelyzetekben végzett vizsgálatainkhoz hasonlóan 2022 tavaszától kezdődően azt vizsgáljuk, hogy milyen formákban, szervezeti keretekben és egyéni motivációkból történik az ukrajnai menekültek megsegítése; milyen környezeti tényezők magyarázzák a szolidaritás létrejöttét (esetleg annak hiányát, beleértve az elutasítást); továbbá hogy a közösségi cselekvésnek milyen hatásai vannak a felelősség, az érdemesség, az azonosság és idegenség társadalmi diskurzusaira.

Kutatás módszerei:

A kutatás vegyes módszertannal készül:

  • reprezentatív survey adatfelvétel

  • kvalitatív szakértői interjúk

  • esettanulmányok, offline és online terepmunka 

  • médiakutatás

Kutatás előzményei:

Menekültekre irányuló humanitárius segítségnyújtás Magyarországon

A szolidaritás mint a járvány okozta válságra adott válasz: akciók és diskurzusok

Kutatás eredményei 2022-ben:

Szolidaritás az ukrajnai menekültekkel: az azonnali válasz és az elhúzódó válság hatásai Magyarországon. Kutatási beszámoló és kerekasztal beszélgetés (2022. október 25.) - az eseményről készült felvétel itt megtekinthető

KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ÖSSZEFOGLALÓ ELÉRHETŐ ITT.

SUMMARY OF THE RESEARCH REPORT CAN BE READ HERE IN ENGLISH.

 

Perplexities of solidarity: host society relations to displaced people from Ukraine in Czech Republic, Germany Hungary, and PolandNemzetközi workshop (2022. december 15.)

RÖVID BESZÁMOLÓ A KVALITATÍV KUTATÁSRÓL ÉS AZ ELEMZÉS SZEMPONTJAI ELÉRHETŐ ITT.

FIRST RESULTS AND CONCEPTUAL CONSIDERATIONS FOR THE QUALITATIVE INQUIRY CAN BE READ HERE IN ENGLISH