Roma gyerekek örökbefogadása Magyarországon

Vezető kutató: Kovács Nóra

Kutatás időtartama: 2018 - 

Kutatás célja, kérdései:

Az örökbefogadás, ezen belül a transznacionális, illetve a fizikailag, kulturálisan, társadalmilag a szülőktől nagyon különböző gyerekek örökbefogadásának kutatása az utóbbi két évtizedben a nemzetközi családkutatás egyik nagyon fontos területévé fejlődött ki.  A 2018-ban indult kulturális antropológiai projekt a roma gyerekeknek, köztük az újszülötteknél már néhány évvel idősebb gyerekeknek az utóbbi években megemelkedett számú örökbefogadása mögött meghúzódó szempontok, megfontolások, ideológiák, valamint gyakorlatok megismerésére törekszik, és megkísérli feltárni az örökbefogadó szülők – köztük a nagy arányban fellelhető városi, magasan képzett értelmiségi felnőttek – a roma gyerekek örökbefogadásával kapcsolatos etnopolitikai elképzeléseit. A lakosság közel tíz százalékát kitevő roma népesség jelentős hányadát érinti a mélyszegénység, valamint faji és etnikai előítéletek. Vajon ezek az örökbefogadási esetek tekinthetőek a szolidaritás tetteinek, amelyek egyben a gyerekek egyenjogúsítására irányuló törekvések is? Vagy csupán kompromisszumot jelentenek az örökbefogadó szülők számára? A kutatási projekt ezt a jelenséget és ennek hátterét igyekszik feltárni. Feltérképezi továbbá a roma örökbefogadottakkal kapcsolatos társadalmi percepciókat, amelyekben feltételezhetően megjelennek a többségi társadalom kisebbségek iránti attitűdjei.

Kutatás előzményei:

A gyerekekkel összefüggő szolidaritásra irányuló tágabb projektben résztvevő kutató korábban empirikusan vizsgálta a Magyarországon élő kínai vállalkozók és a helyi társadalom tagjai közt létrejött informális nevelőszülői viszonylat intézményét, működését. E gyerekekről való gondoskodási forma keretében magyar személyek, olykor éveken keresztül saját otthonukban neveltek kínai gyerekeket. A migránsok és a befogadó társadalom tagjai közt formálódó bensőséges kapcsolatok feltérképezése mellett ez a kutatás a mássággal való összefüggésben tanulmányozta a gyereknevelésről, a segítésről, a jó szülőségről, a jó gyerekkorról alkotott szociokulturálisan kondicionált elképzeléseket.

Kutatás módszerei:

A kutatás során a szakirodalmi feltáró munkát az örökbefogadás magyarországi online blogirodalmának, az abban tematizált problémáknak az elemzése követi. Ezután kerül sor a részben virtuális, részben hagyományos antropológia terepmunkára és adatgyűjtésre. Interjúk készülnek örökbefogadó szülőkkel és családokkal, örökbefogadás előtt álló felnőttekkel, nevelőszülőkkel, egykori mára felnőtt roma örökbefogadottakkal és az örökbeadás állami és civil intézményhálózatának szakembereivel.

Kutatási eredmények:

A roma gyerekek örökbefogadása nem új jelenség Magyarországon. A kutatás előkészítése és a tájékozódó terepmunka során harmadik felek részéről számos olyan narratívára találtunk, amelyek sikertelen vállalkozásként írták le roma gyerekek örökbefogadását. Ezek a narratívák jellemzően inkább vidéki, kisvárosi környezetben élő örökbefogadók eseteiről szóltak, és jellemzően arról számoltak be, hogyan romlott meg a viszony az örökbefogadó szülők és kamaszodó gyerekeik között. Bár a roma örökbefogadások aránya nőtt az 1970-es és 1980-as évek óta, az internet és a social media térnyerése megnövelte ezeknek az örökbefogadási eseteknek a láthatóságát – és a kutatás eredményei szerint – a sikeres kapcsolatok formálódásának esélyét is. Egyes Roma örökbefogadási esetek online láthatósága segített az örökbefogadó szülőknek, hogy megbirkózzanak a gyerekeik etnikai származásával kapcsolatos kihívásokkal. Az örökbefogadó szülők blogjain és a hozzájuk kapcsolódó chat-fórumokon megjelenő mindennapi és közös problémák megoldásához segítséget kaptak egymástól. A roma származású gyerekeket örökbefogadó családok online és valós világa összekapcsolódott és valós közösségek jöttek létre, amelyek e csalodok közti és családon belüli kapcsolatok erősödéséhez vezettek.

Publikációk, előadások:

Non-Roma adoption of Roma children in Hungary: adoptive parents’ perspectives on ‘Gypsyness’ Előadás az ESRF nemzetközi konferenciáján 2018. szeptember 5-én Portugáliában.

Könyvismertetés: Leslie K. Wang (2016) Outsourced Children: Orphanage Care and Adoption in Globalizing China. Stanford, CA: Stanford University Press. INTERSECTIONS.EEJSP