Filep Tamás Gusztáv

Filep Tamás Gusztáv
CV letöltése

Kutató

(TK KI)
Kutatási területek
 • Az utódállamokbeli magyar nemzeti kisebbségek eszme-, politika- és művelődéstörténete
 • A XX. század első fele magyar filozófiatörténete
 • Kemény Zsigmond közírói munkássága 
Kiemelt publikációk
 • Mindennek van „azonban”-ja. Művelődéstörtneti tanulmányok. Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2023

 • Koszorú, hiányzó emléktáblákra. Tanulmányok. Gondolat Kiadói Kör (közread: Társadalomtudományi Kutatóközpont), 2021

 • Ligeti Ernő. Egy urbánus transzszilvanista. Budapest: MMA Kiadó, 2019. 216 p. ISBN: 978-615-5869-13-6

 • "Azt hittem egykor, hogy csapatmunkában veszek részt." Beszélgetések kisebbségkutatókkal. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó,  2019. 426 p., ISBN: 978-973-26-1217-0

 • Agorák kora.: Tanulmányok, esszék, cikkek. Budapest: Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány; Osiris; BIP, 2014. 298 p. (Pro Minoritate Könyvek) ISBN: 978-80-8160-034-0
 • A humanista voksa: Írások a csehszlovákiai magyar kisebbség történetének köréből 1918-1945. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 2007. 293 p. ISBN: 9788071499305
 • Kemény Zsigmond: Eszmék és jámbor óhajtások: Válogatott publicisztikai írások. (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Kolozsvár: Kriterion Könyvkiadó, 2014. 366 p. (Téka) ISBN: 978-973-26-1104-3
 • Joó Tibor: Történetfilozófia és metafizika: Válogatott írások (Szerk.) Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Ister, 2001. 314 p. (Magyar Minerva) ISBN: 963 9243 18 3
 • A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918-1998. I-IV. köt. Szerkesztette: Tóth László. Társszerkesztő: Filep Tamás Gusztáv. Budapest: Budapest: Ister Kiadó, 1998-2000. ISBN: 963-85870-0-8
Aktuális kézirat

Kemény Zsigmond publicisztikai munkássága