Bányai Viktória

Bányai Viktória
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek
  • Újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet
  • Magyarországi zsidóság történetének héber nyelvű forrásai: rabbinikus források (responsumirodalom, homiletika); zsidó temetők felirati anyaga (helytörténeti, névtani, társadalomtudományi feldolgozás)
  • Újkori zsidó oktatásügy története, magyarországi zsidó cserkészet
  • Zsidó iskolák és gyerekintézmények Magyarországon, 1944-1956
Kiemelt publikációk

Frojimovics, Kinga - Komoróczy, Géza - Pusztai, Viktória - Strbik, Andrea, Jewish Budapest. Monuments, Rites, History (Budapest: CEU Press, 1999) ISBN: 963-9116-38-6

Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. [Doktori Mestermunkák / Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat, 2005) 287 oldal. ISBN: 963-9567-41-8

Bányai Viktória, Ezekiel Landau prágai rabbi (1713–1793) döntvényeiből: Magyarországi adatok (Budapest: MTA Judaisztika Kutatóközpont, 2008), 156 oldal ISBN:978-963-87162-1-7

Bányai Viktória – Komoróczy Szonja, eds., Studies in Responsa Literature [Értesítő, 18] (Budapest: Center of Jewish Studies, 2011) 184 old. ISBN 978-963-508-612-2.

Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6

Bányai Viktória – Gombocz Eszter, „A traumafeldolgozás útjain – Holokauszt túlélő gyerekek Magyarországon, 1945-49” Régió, 24. évf. (2016), 2. pp. 31-48. DOI: http://dx.doi.org/10.17355/rkkpt.v24i2.111

Bányai, Viktória, "Children’s Institutions and Education, 1945–1956," In: Sharon Kangisser Cohen, ed., "My Homesickness Drove me Home...": Jewish Life in Postwar Hungary  (Jerusalem: Yad Vashem International Institute for Holocaust Research, 2018), pp. 109–168. ISBN: 978-965-308-581-7

Bányai Viktória, „Liliom és Dávid-csillag: a zsidó cserkészet kezdetei Magyarországon, 1913–24” Régió, 27. évf. (2019), 2. pp. 66–85. DOI: 10.17355/rkkpt.v27i2.258