Bányai Viktória

Bányai Viktória
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Újkori magyarországi zsidó történelem és művelődéstörténet, zsidó oktatástörténet, zsidó cserkészet

Magyarországi zsidóság történetének héber nyelvű forrásai: rabbinikus források, zsinagógai tárgyak, zsidó temetők felirati anyaga

Holokauszt-túlélő gyerekek Magyarországon, 1945-1956, a Holokauszt emlékezete a háború utáni években

Kiemelt publikációk

Frojimovics, Kinga - Komoróczy, Géza - Pusztai, Viktória - Strbik, Andrea, Jewish Budapest. Monuments, Rites, History (Budapest: CEU Press, 1999) ISBN: 963-9116-38-6

Bányai Viktória, Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850[Doktori Mestermunkák / Hungaria Judaica, 17] (Budapest: Gondolat, 2005) 287 oldal. ISBN: 963-9567-41-8

Bányai Viktória – Fedinec Csilla – Komoróczy Szonja Ráhel, szerk., Zsidók Kárpátalján: történelem és örökség. A dualizmus korától napjainkig [Hungaria Judaica, 30] (Budapest: Aposztróf Kiadó, 2013) 456 old. ISBN: 978-615-5056-37-6

Bányai, Viktória, "Children’s Institutions and Education, 1945–1956," In: Sharon Kangisser Cohen, ed., "My Homesickness Drove me Home...": Jewish Life in Postwar Hungary (Jerusalem: Yad Vashem International Institute for Holocaust Research, 2018), pp. 109–168. ISBN: 978-965-308-581-7

Bányai Viktória, “The Impact of the American Jewish Joint Distribution Committee’s Aid Strategy on the Lives of Jewish Families in Hungary, 1945–49” In: Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. ed. by Eliyana R. Adler – Kateřina Čapková (Rutgers University Press, 2020) ISBN: 978-1-9788-1950-4 (paperback) / ISBN 978-1-9788-1952-8 (epub) pp. 115–127.

Bányai Viktória – Komoróczy Szonja Ráhel: „Synagogue Objects Related to Charity on Shabbat: Shnoder-signs and Shnoder-books in the Hungarian Lands” Arts, 2020, 9: 63 (23 oldal) e-ISSN: 2076-0752 Special Issue Synagogue Art and Architecture, https://doi.org/10.3390/arts9020063

Bányai Viktória – Horváth Rita, „They Drew What Was in Them: The Past, the Present” Testimonial Drawings as Schoolwork in the Immediate Aftermath of the Holocaust. S:I.M.ON. Shoah: Intervention. Methods. Documentation, Vol. 10 (2023) No. 2, pp.50–72. DOI: 10.23777/sn.0223/art_vbrh01