A kisebbségi civil-nonprofit szervezetek működési sajátosságai Magyarországon, Romániában és Szlovákiában

Vezető kutató: Morauszki András

Kutatás célja: 

A kutatás azt vizsgálja, milyen tevékenységeket végeznek a kisebbségi szervezetek, milyen formában és milyen körülmények között működnek, milyen erőforrásokat mobilizálnak tevékenységük érdekében, hogyan integrálódnak az adott kisebbség intézményrendszerébe és hogyan kapcsolódnak más kisebbségekhez és a többségi intézményekhez.

A korábbi, a témában született kutatásoktól eltérő módon, a vizsgálat nem egy kisebbség intézményrendszerére terjed ki, hanem összehasonlító módon vizsgálja több kisebbség szervezeteit. Másik lényeges eltérés a korábbi kutatásokhoz képest, hogy nem csak az egyes szervezetek jellemzőinek vizsgálatát tűzte ki célul, hanem a szervezetek közötti kapcsolatokat is. A kutatás relevanciáját az adja, hogy a kisebbségi intézményrendszereket – mint a korábbi kutatások kimutatták – elsősorban nonprofit formában működő szervezetek alkotják, a más típusú intézmények aránya lényegesen alacsonyabb.

A kutatás két komponensből áll. Az első komponens három kiválasztott városban vizsgálja az ott működő nemzetiségi szervezeteket.

A fő kérdések:

 • Milyen tevékenységek jelennek meg a kisebbségi nonprofit szektorokban? Mennyire figyelhető meg munkamegosztás, vagy épp ellenkezőleg, párhuzamosságok vagy pedig a különböző típusú tevékenységek összpontosulása néhány nagy szervezetnél? Milyen tényezők alakítják a kisebbségi intézményrendszerek belső differenciálódását?
 • Milyen mértékűen a szervezetek közötti egyenlőtlenségek az infrastrukturális feltételek, a bevételek, illetve a humán erőforrások és professzionalizáció terén?
 • Mi a szervezetek közötti kapcsolatok tartalma és milyen szerkezetűek a kisebbségi civil/nonprofit szervezetek hálózatai? Hogyan kapcsolódnak a szervezetek a saját kisebbségükhöz, más kisebbségekhez kötődő, illetve többségi intézményekhez? Hogyan függnek össze a különböző típusú kapcsolatok, és milyen tényezők alakítják a szervezetközi hálózatok szerkezetét és az abban elfoglalt pozíciót?
 • Milyen különbségek mutatkoznak a fentiek terén a különböző kisebbségek között?

A kutatás második komponense a kisebbségi szervezetek állami pályázati támogatásait vizsgálja. Az elemzés kiterjed a Magyarország, Szlovákia és Románia által az ország területén működő kisebbségi szervezeteknek nyújtott támogatásaira, és néhány ország (és hangsúlyosan Magyarország), mint anyaország által nyújtott támogatásokra.

A fő kérdések minden esetben:

 • Mely kisebbségek, milyen típusú szervezetek és milyen típusú projektekkel pályázhatnak az adott forrásra? Változtak-e, és ha igen, hogyan a pályázati feltételek?
 • Mely szervezetek és milyen projektekre kértek támogatást? Hogyan alakult a pályázati aktivitás? Hogyan oszlanak meg a pályázók és pályázatai, illetve a megítélt támogatás, elsősorban a pályázók és projektek típusa és nemzetiség szerint?
 • Mit árulnak el az adatok a kisebbségi intézményrendszerek méretéről és összetételéről? Hogyan viszonyul az aktív pályázók száma a kisebbségi közösségek méretéhez? Mekkora egyenlőtlenségek figyelhetők meg az aktivitás (beadott pályázatok) és a sikeresség (kapott támogatás) terén?
 • Hogyan viselkednek azok a pályázók, akik számára hazai és anyaországi pályázatok egyaránt elérhetők? Milyen pályázói stratégiák azonosíthatók?

A kutatás előzményei: A kutatás második komponensének előzménye az Illyés Közalapítvány Szlovákiai Alkuratóriuma kulturális és Csemadok-pályázatainak vizsgálata volt.

A kutatás módszerei:

 • Egyéni és csoportos interjúk a kisebbségi szervezetek képviselőivel három kiválasztott soknemzetiségű városban (Kassa, Pécs és Temesvár): szervezetek önképe, civilszervezet-képe és kisebbségiszervezet-képe összetevői, működési körülményeik értékelése
 • Teljes lekérdezésre törekvő kérdőíves kutatás a három városban: szervezetek legfontosabb jellemzői, végzett tevékenységek, infrastrukturális feltételek, humán és pénzügyi erőforrások, szervezetközi kapcsolatok, vezető tisztségviselők szocio-demográfiai jellemzői és közéleti aktivitása
 • Állami pályázati rendszerek vizsgálata: pályázati kiírások és nyilvános döntési listák alapján a pályázati feltételeknek, a pályázatok megoszlásának és sikerességének, illetve ezek aggregálása révén a pályázó szervezetek megoszlásának kvantitatív vizsgálata

Kutatás friss eredményei:

2019-ben került sor a kutatás alapján készült doktori disszertáció munkahelyi vitájára, majd ezt követően a disszertáció szövegének véglegesítésére a munkahelyi vitán kapott bírálatok és kérdések figyelembevételével. A disszertáció nyilvános védésére 2020 márciusában került sor.

Az értekezés címe: Kisebbségi szervezetrendszerek strukturális és működési sajátosságai Közép-Európában. Pécs, Kassa és Temesvár kisebbségi szervezetei. ELTE TáTK Szociológia Doktori Iskola, Szociológia program. Témavezető: Dr. Örkény Antal, egyetemi tanár

 

Főbb publikációk:

Morauszki András: Systems of Government Support of Minority Activities in Slovakia (2011-2020). INDIVIDUAL AND SOCIETY 25:(2) (2022) DOI: 10.31577/cas.2022.02.606

Morauszki András: Határon túli magyar szervezetek nyílt pályázati támogatása. A Bethlen Gábor Alap Magyar kultúráért és oktatásért pályázatainak elemzése (2012-2019) KISEBBSÉGI SZEMLE 2020:(1) pp. 7-32. (2020)

Morauszki András: Kisebbségi szervezetek pályázati támogatásai Szlovákiában (2011–2017). A Szlovák Kormányhivatal Nemzetiségek kultúrája című kiírásának elemzése. FÓRUM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEMLE: A SZLOVÁKIAI MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰHELYEK FOLYÓIRATA XXI.:(1) pp. 3-25. (2020)

Morauszki András: Nemzetiségi szervezetek pályázati támogatása Magyarországon. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nemzetiségi pályázatainak elemzése (2012-2017) REGIO 27:(1) pp. 292-324. (2019) DOI: 10.17355/rkkpt.v27i1.251

Morauszki András: Civil Societies of Ethnic Minorities in Central Europe: Case Studies of Košice, Pécs and Timisoara. In: Jarosz, Adam; Kącka, Katarzyna (szerk.) Models of European Civil Society: Transnational Perspectives on Forming Modern Societies. Newcastle upon Tyne, Egyesült Királyság: Cambridge Scholars Publishing, 2018. pp. 133-154.

Morauszki, András: Ethnic Organisations in Central Europe: A Stable Instability?: Ethnic organisations in Košice, Pécs and Timișoara. In: Oxana Kozlova, Arkadiusz Kołodziej (szerk.): Liquid Structures and Cultures. Szczecin: Uniwersytet Szczecinski, 2017. 188-203.

Morauszki András: A kapcsolathálózat-elemzés alkalmazási lehetőségei a kisebbségi civil szervezetek kutatásában. In: Örkény Antal (szerk.) Kötő-jelek. Budapest: ELTE TÁTK Szociológia Doktori Iskola, 2015. pp. 81-99.