Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában


Elõzmények, kérdések, módszertan

Az OTKA K 82051 sz. „Kormányzat és kisebbségi pártképviselet Közép- és Kelet-Európában” címû kutatási projekt négy közép- és kelet-európai ország, Szlovákia, Románia, Szerbia, valamint Bulgária politikai- és pártrendszerét vizsgálja, alapvetõen az érintett államokban mûködõ és parlamenti képviselettel rendelkezõ etnikai alapú kisebbségi politikai pártok aspektusából. A kutatás az etnikai kisebbségi pártok parlamenti képviseletének alkotmány- és választójogi feltételeivel, parlamenti érdekartikulációjának és érdekképviseletének gyakorlatával, illetve lehetõségeivel, az alkotmányos berendezkedéshez való viszonyukkal, a pártdemokráciával és a politikai rekrutációval, a politikusi karrier utakkal, valamint azok pártrendszerekben elfoglalt helyével kapcsolatos kérdésekre keresi a választ. A projekt során elsõsorban a politika- továbbá a jogtudomány által alkalmazott és kiérlelt módszerek, ideértve különösen az alkotmányjog, a nemzetközi közjog, és az összehasonlító pártrendszer-kutatások metodikái kerülnek alkalmazásra. Az elemzés továbbá keresi a Nyugat-Európában mûködõ kisebbségi politikai pártokkal való összevetés lehetõségét is, a korábbi, hasonló témában végzett OTKA-kutatások eredményeit is felhasználva a kisebbségi pártok „közép-kelet-európai parlamenti modelljét” kívánja feltárni.

 

Eredmények

A 2010 tavaszán indult kutatásban résztvevõk az elméleti és módszertani keretek kidolgozását kezdték meg, amelynek eredményeit 2010. november 26-án az „Etnikai pártok, társadalmi, politikai törésvonalak Kelet-közép- és Délkelet-Európában” c. nemzetközi konferencián mutatták be. A konferenciát követõen 2011 márciusában egy munkaértekezletre is sort került, amelyen a 2011-2012-es évekre tervezett feladatok részletes programtervét, ezek között a komparatív kutatás anyaggyûjtési és forrás-feldolgozási elveit határozták meg. A kutatás elsõ évében emellett külföldi tanulmányutakra is sor került, és ugyancsak a 2010-2011-es módszertani elõkészületek részeként az OTKA kutatás feladatainak elvégzésében stabil kapcsolatot alakított ki a kutatócsoport a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársaival.

A kutatás keretében az alábbi tanulmányok jelentek meg 2010-ben:

  • Szarka László: Etnikai törésvonalak pártpolitikai megjelenése. Pro Minoritate, 2010/Tél. 95-110. o.
  • Egeresi Zoltán: A Mozgalom a Jogokért és Szabadságért – etnikai párt Bulgáriában. Pro Minoritate, 2010/Tél. 111-122. o.
  • Tóth Norbert: Quo vadis Szerbia? Új fejlemények a szerb kisebbségvédelmi szabályozásban. Pro Minoritate, 2010/Tavasz. 47-67. o.