Eiler Ferenc

Eiler Ferenc
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK KI)
Kutatási területek
  • A német és magyar kormányzatok kisebbségpolitikája
  • A német és magyar kisebbségek története
Kiemelt publikációk

Monográfiák:

 

Tanulmánykötetek:

  • Beáta Márkus - Ferenc Eiler (szerk.): Im Fokus: Deutsche in Ungarn. Zum Gedenken an Otto Heinek. Pécs, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, 2023. 131-151.
  • Eiler Ferenc–Tóth Ágnes (szerk.): A magyarországi németek elmúlt 100 éve. Nemzetiségpolitika és helyi közösségek.Budapest: Társadalomtudományi Kutatóközpont–Argumentum, 2020. 312. p.
  • Ferenc Eiler–Dagmar Hájková (Eds.): Czech and Hungarian Minority Policy in Central Europe 1918-1938. Budapest – Prague: MTA Kisebbségkutató Intézet, Masarykuv ústav a Archiv AV CR, 2009. 209 p.

 

Tanulmányok: