Genezys 2015. Kárpát-medencei magyar fiatalok

Vezető kutató: Papp Z. Attila

Résztvevők: Ferenc Viktória, Márton János, Morvai Tünde, Horváth GyörgyZsigmond Csilla

A kutatás időtartama: 2015 – 2017

Támogatási forrás: Mathias Corvinus Collegium, Tihanyi Alapítvány

Kutatás célja:

A négy szomszédos (Románia - Erdély, Szlovákia - Felvidék, Szerbia - Vajdaság, Ukrajna - Kárpátalja) országban élő 15-29 éves magyar fiatalokat megcélzó kérdőíves felmérés főbb témakörei az alábbiak volt: társadalmi mobilitás (szülők iskolai végzettsége stb.); oktatási részvétel, iskolai életút; munkaerő-piaci állapot; családi állapot, gyerekvállalási hajlandóság; értékvilág, vallásosság; szabadidő, időhasználat; médiahasználat; állampolgárság; migrációs hajlandóság; etnikai, nemzeti identitás szerkezete; közéleti, politikai részvétel.

Kutatás előzményei: Mozaik 2001, Kárpát Panel 2007

Alkalmazott módszerek:

A felmérés fókuszában azok a közel 400 ezer főt kitevő 15–29 éves magyar anyanyelvű fiatalok álltak, akik Erdélyben (Romániában), Felvidéken (Szlovákiában), Vajdaságban (Szerbiában) és Kárpátalján (Ukrajnában) élnek. A 2700 fő megkeresésével zajlott kérdőíves kutatás korra, nemre, településtípusra és régiókon belül területi megoszlás szerint reprezentatívnak tekinthető. A tervezett mintanagyság Erdélyben 1000, Felvidéken 700, Vajdaságban 500, Kárpátalján 500 fő volt, amely számoktól a tényleges lekérdezés során helyenként kis mértékben eltértünk.

Publikációk, adatbázisok:

Papp Z. Attila (szerk.) Változó kisebbség: Kárpát-medencei magyar fiatalok. A GeneZYs 2015 kutatás eredményei Budapest: Mathias Corvinus Collegium; Tihanyi Alapítvány; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézet, 2017. (ISBN:978-615-80718-3-3)

Attila Papp Z. - Viktória Ferenc – János Márton – Tünde Morvai – György Szerbhorváth – Csilla Zsigmond: GeneZYs 2015: Minority Hungarian Youth in the Carpathian Basin – Research Summary. HUNGARIAN JOURNAL OF MINORITY STUDIES. 2017, Vol. 1.

Papp, Z Attila; Zsigmond, Csilla: A Kárpát-medencei magyar fiatalok médiahasználata és digitális tájképe a GeneZYs 2015 ifjúságszociológiai felmérés adatai tükrében. In. Apró István (szerk.) Média és identitás 3. Budapest, Magyarország: Médiatudományi Intézet (2019)

Papp, Z. Attila: Múlt a jelenben.: Fiatalok nemzetképe. In: Filep, Tamás Gusztáv (szerk.) Ünnep és felejtés : Emlékezet, identitás, politika. Budapest, Magyarország : Kalligram Kiadó, (2018) p. 341

Papp, Z Attila; Szerbhorváth, György: Kockázati magatartásformák a Kárpát-medencei fiatalok körében. KORUNK (KOLOZSVÁR) 27: 11 pp. 34-43., (2016)

KDK repozitórium: folyamatban

Sajtómegjelenés:

 

Miben másak a Kárpát-medence magyar fiataljai? (Maszol.ro)

Régi lemez újrajátszva (mno.hu)

Kedvező a magyar állampolgárság megítélése a külhoni magyar fiatalok körében (magyaridok.hu)

GeneZYs: Változóban a külhoni magyar fiatalok világa (mandiner.hu) 

Már nem feltétlenül Magyarországra költöznének a külhoniak (mandiner.hu)

Változásban. A Kárpát-medencei magyar ifjúság (mandiner.hu)

A határon túli magyar fiatalok nagy része nem baloldali (444.hu)

Táncház helyett Facebook és chat a külhoni magyar fiatalok kedvence (hvg.hu)

„Ezek a mai fiatalok” – a GeneZYs 2015 kutatás eredményei alapján (transindex.ro)

Milyenek a kárpátaljai magyar fiatalok? (Termini Magyar Nyelvi Kutatóhálózat)

Milyenek a kárpátaljai magyar fiatalok? (Hodinka Antal Nyelvészeti Kutatóközpont)