Csata Zsombor

Csata Zsombor
CV letöltése

Kutató

Tudományos munkatárs (TK KI)
Kutatási területek

Gazdaságszociológia, etnicitás és gazdaság, etnikai vállalkozások, az etnikai diverzitás és a jólét viszonya, a nyelvhasználat gazdaságszociológiai vonatkozásai

Kiemelt publikációk

Csata, Z., Hlatky, R., Liu, A. H. & Young A. P. (2021) The economic effects of the territoriality principle. Evidence from Transylvania, Romania. Language Problems and Language Planning 45(2), 165–187.

Csata, Z., Hlatky, R., & Liu, A. H. (2021). How to head count ethnic minorities: validity of census surveys versus other identification strategies. East European Politics, 37(3), 572-592.

Csata, Z., & Marácz, L. (2021). Social Inclusion and Multilingualism: Linguistic Justice and Language PolicySocial Inclusion9(1), 1-4.

Csata, Z. (2018). Economy and Ethnicity in Transylvania. In Kiss, T., Székely, I. G., Toró, T., Bárdi, N., & Horváth, I. (Eds.). Unequal Accommodation of Minority Rights, Palgrave Macmillan, Cham, 345-379.

Liu, A. H., Shair-Rosenfield, S., Vance, L. R., Csata, Z. (2018). Linguistic Origins of Gender Equality and Women’s Rights. Gender & Society, 32(1), 82-108.

Projektek

2017-2021. Az etnikai gazdaság intézményesülésének a kísérletei az erdélyi és a felvidéki magyarok körében, Nemzeti Kutatási és Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott projekt, FK 125276

Lezárt kutatások:

2017-2020. A diverzitás és a jólét összefüggései Erdélyben, Bolyai Kutatási Ösztöndíj, BO/00604/17/9 

2013-2016. Az etnicitás gazdaságszociológiai vonatkozásai multikulturális környezetben. Bolyai Kutatási Ösztöndíj, BO/00642/13

2014-2016. Socio-graphic mapping of the Roma Communities in Romania for a community level monitoring of changes with regard to Roma integration (SocioRoMap)” - EEA és a Norway Grants által finanszírozott projekt

2014-2015. A kis és középvállalkozások együttműködésének társadalmi feltételei – posztdoktori kutatás, Román Tudományos Akadémia, Globális Gazdaságkutató Intézet, Bukarest, POSDRU/159/1.5/S/140106

2014-2015. Integrált turisztikai humánerőforrásfejlesztés a vidéki foglalkoztatás növelése érdekében. Partnerintézmény: Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja POSDRU/135/5.2/S/124779

2011-2013. Integrált vállalkozásfejlesztési program Erdély három fejlesztési régiójában. Partnerintézmény: Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja POSDRU/92/3.1/S/50583

2009-2010. Transitions démocratiques et socialisations politiques au Bénin, au Burkina et en Roumanie (Demokratikus átmenet és politikai szocializáció Beninben, Bourkinában és Romániában), BBTE Szociológia Tanszék - l’Université Abomey-Calavi du Bénin - Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique de Ouagadougou, Burkina-Faso

2006-2009. Religions and Values – Central and Eastern European Research Network (REVACERN) – kutató, helyi partner: Max Weber Foundation for Social Research – FP6 kutatási program.

2004-2005. Az „Educational Measures for the Roma Minority in Romania - The Effectiveness of Integrated and Segregated Education” c. nemzetközi kutatási projekt munkatársa, romániai partnerintézmény: Etnikumközi Viszonyok Kutatóközpontja