Hírek

Adult Migrants’ Language Training in Austria

Zakariás Ildikó és Nora Al-Awami Adult Migrants’ Language Training in Austria: The Role of Central and Eastern European Teachers  című tanulmánya a Social Inclusion 2023/4. számában jelent meg. 

A cikk azt vizsgálja, hogy a nyugat-európai államok bevándorláspolitikájában az államnyelv ismerete hogyan működik erőforrásként és ezzel párhuzamosan ideológiai keretként, amely a társadalmi egyenlőtlenségeket legitimálja. Cikkünkben e folyamatokat elemezzük az ausztriai menekültek és bevándorlók államilag támogatott nyelvoktatásának példáján. Az elemzés fókuszában közép- és kelet-európai szakemberek - elsősorban nyelvtanárok – állnak, akik Ausztriában a felnőtt nyelvoktatásban keresnek és találnak megélhetést és szakmai lehetőségeket, amelyek a kibocsátó országok alulfizetett oktatási ágazataiból hiányoznak. A cikk bemutatja e munka-migráció történeti előzményeit, valamint azokat az adminisztratív és szimbolikus folyamatokat, amelyek az Ausztriában dolgozó kelet-közép-európai tanárok alárendelt helyzetét létrehozzák és rögzítik. Az etnográfiai terepmunkán és kvalitatív interjúkon alapuló elemzés rávilágít arra, hogy a történelmileg, gazdaságilag és politikailag beágyazott nyelvi geográfiák hogyan alakítják a befogadás és kirekesztés komplex folyamatait.

A magyar kisebbségekről a szakemberek szemével

A magyar kisebbségekről a szakemberek szemével címmel szervez kerekasztal beszélgetést a Lehet-e? Fórum keretei között az Egyház és Társadalom (az EPMSZ és a MPR közéleti, online folyóirata) Fiala-Butora János (HUN-REN TK Jogtudományi Intézet), Kiss Tamás (Nemzeti Kisebbségkutató Intézet) és Bárdi Nándor (HUN-REN TK Kisebbségkutató Intézet) részvételével.

Helyszín: Háló Közösségi és Kulturális Központ (Budapest V. kerület, Semmelweis u. 4.) 

Időpont: 2023. október 31. 17:00

Kárpátalja - Ukrajna geopolitikai kerekasztal-beszélgetés

Fedinec Csilla 2023. november 2-án Pécsett részt vesz a Magyar Tudomány Napja alkalmából a Magyar Regionális Tudományi Társaság XXI. köz- és vándorgyűlése keretében megrendezésre kerülő Kárpátalja - Ukrajna geopolitikai kerekasztal-beszélgetésen.

Moderátor: Péti Márton (elnökhelyettes, NSKI). Résztvevők: Molnár József (tanszékvezető, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Földtudományi és Turizmus Tanszék), Kovály Katalin (tudományos munkatárs, CSFK Földrajztudományi Intézet; II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola), Fedinec Csilla (tudományos főmunkatárs, TK Kisebbségkutató Intézet), Bajor Tibor (főiskolai tanár, külső munkatárs, KRTK RKI), Hajdú Zoltán (tudományos tanácsadó, KRTK RKI), Schmidt Andrea (egyetemi docens, PTE BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék), Szilágyi Ferenc (dékán, Partiumi Keresztény Egyetem).

Bővebb információ a rendezvényről itt található.

The Ukrainian Civil Volunteer Movement during Wartime (2014–2022)

Fedinec Csilla új tanulmánya a CEU Press nyílt hozzáférésű kötetében jelent meg: Madlovics Bálint - Magyar Bálint (szerk.): Ukraine's Patronal Democracy and the Russian Invasion (The Russia-Ukraine War, Volume One)

Abstract

The Russia–Ukraine War has been going on since February 2014, starting after Ukraine’s Revolution of Dignity (i.e., Euromaidan) in the winter of 2013–2014. The latter event also marks the birth of a new civil volunteer movement in Ukraine. In the chapter four phases of the development of this movement will be discussed. After a brief description of the “state domination” phase (1992–2013) and the definitions of civil activism in the Ukrainian legal context, the second phase of “political activation” follows with the Revolution (2014). The third phase starts in February–March 2014, with the annexation of Crimea by the Russian Federation, and also involves the subsequent war in the Luhansk and Donetsk regions of Ukraine, collectively named Donbas (other terms used by the Ukrainian government, foreign institutions, and media publicity include, from April 2014, the “Anti-Terrorist Operation – ATO zone”, and from February 2018, the “Joint Forces Operation – JFO zone”). This period already marks the entry into total defense, with the state “catching up” and to a large degree substituted by the activities of the civil volunteer movement. While the birth of the movement during Euromaidan meant social mobilization after the previous large degree of immobility, this phase of total defense involved elements of both mobilization and co-optation by the state and oligarchic actors. The final phase started on February, 24, 2022 with the full-scale Russian invasion. In this period, we can see an active volunteer movement alongside formal state mobilization, with the state and society co-operating in their heroic effort to counter Russian aggression.