Hírek

Támogatott OTKA pályázatok

Az NKFIH oldalán nyilvánosságra hozták a támogatott "OTKA" pályázatok listáját. A nyertes kutatási témapályázatok között volt:

Feischmidt Margit: Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben: a transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon és

Tóth Ágnes: A szomszéd országokból érkezett magyar menekültek integrációja Magyarországon (1938-1948) című kutatása

A posztdoktori kiválósági program keretein belül pedig Kulcsár Beáta: A kivándorlás és beilleszkedés személyes történetei: magyarok Kanadában (Dégh Linda interjúgyűjteménye) című kutatása is a támogatottak között volt.

Gratulálunk kollégáinknak!

Válságról válságra - az MSZT 2023. évi vándorgyűlése

Kollégáink előadóként és moderátorként vesznek részt a Magyar Szociológiai Társaság 2023. november 17-18-án rendezett Vándorgyűlésén, melynek témája Válságról válságra. A konferencia programja itt olvasható.

November 17-én:

Social Consequences of the Crisis Caused by War in Ukraine (moderátor: Feischmidt Margit és Zentai Violetta) panel keretében Zakariás Ildikó, Gerő Márton, Morauszki András és Zsigmond Csilla: Solidarity with Ukrainian refugees in Hungary: acts and attitudes

November 18-án:

A válság haszna az oktatásban I. és II. (moderátor Németh Szilvia és Papp Z. Attila) panel keretében

- Papp Z. Attila: Egy nem reziliens iskola reziliens intézményi válaszai a COVID árnyékában. Iskolai esettanulmány

- Zsigmond Csilla: A hátrányos helyzetű tanulók oktatási kihívásai a COVID-19 válság idején – a szakirodalom tükrében

Népmozgások és kényszermigráció a Kárpát-medencében 1944–1990 konferencia

Intézetünk munkatársai, Tóth Ágnes és Marchut Réka előadást tartanak a Magyar Nemzeti Levéltár által szervezett Népmozgások és kényszermigráció a Kárpát-medencében 1944–1990 című konferencián 2023. november 14-én.

Tóth Ágnes előadásának címe: A németországi kitelepítésből visszatért német nemzetiségűek helyzete Magyarországon 1946-1950

Marchut Réka előadásának címe: A moldvai csángók „hazatelepítési” tervei és gyakorlata a második világháború alatt és után.

Biztonságpolitika az EU-ban kerekasztal-beszélgetés

Fedinec Csilla 2023. november 15-én részt vesz az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete által szervezett "Biztonságpolitika az EU-ban" című kerekasztal-beszélgetésen.

A beszélgetés során szó lesz olyan kül-, biztonság- és védelempolitikai kérdésekről, amelyeknek nagy hatása van Európa világban elfoglalt helyére. Hogyan rendeződött át Európa biztonságpolitikai térképe az orosz-ukrán háború kitörése óta, milyen kérdésekre, sürgető cselekedetekre világított ez rá? Milyen lehetséges utak vannak előttünk a biztonság stabilizálására, hogyan léphetnek előre ebben a tagállamok és köztük Magyarország? Képes-e Európa megvédeni magát? Megváltozik-e a hadiipar szerepe Európában?