Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben. A transzformatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon

Vezető kutató: Feischmidt Margit

Résztvevők: Durst Judit, Gerő Márton (TK SZI), Glózer Rita (PTE), Katona Noémi (TK SZI), Neumann EszterNyírő Zsanna, Papp Z. AttilaPulay GergelyZakariás Ildikó, Zentai Violetta (CEU), Zsigmond Csilla 

Támogatási forrás: NKFI K-146630 

Kutatás időtartama: 2024-

 

Kutatás célja, kérdései:

A kutatás célja a szolidáris cselekvők és terek megtalálása és megértése a cselekvők szempontjából és az őket körülvevő társadalmi környezettel való kapcsolatukban. A megérteni kívánt szolidaritási gyakorlatok egyfelől strukturálisan kiszolgáltatott társadalmi csoportok támogatására, befogadására irányulnak, másfelől a szociális közszolgáltatások válság- és hiányhelyzeteit igyekeznek kezelni. A kutatás alapkérdése, hogy a szolidaritás gyakorlatai milyen mértékben járnak átalakító hatásokkal, a társadalom elosztási-újraelosztási viszonyait és ideológiai-politikai működését tekintve, valamint milyen mértékben strukturálják át a társadalmi kapcsolatokat. A vizsgálatban mindezekre a lokális kontextusok felől tekintünk, ahol a kapcsolatok, a hatalmi és függőségi viszonyok, valamint a társadalmi és politikai hatások finomabb szövetei is áttekinthetők és leírhatók. A nyolc településen a társadalom és médiakutatás kvalitatív módszereivel megvalósuló esettanulmányokat egy survey vizsgálat egészíti ki, amely a segítőkön kívül a segítettek és az érdemesség ányalt képét hozza be a vizsgálatba. Az elemzés elméleti keretét a szolidaritás, a remény és a közjó szociológiai és antropológiai vizsgálata határozzák meg.

Teljes kutatási pályázat


Kutatás előzményei:

Menekültekre irányuló humanitárius segítségnyújtás Magyarországon

A szolidaritás mint a járvány okozta válságra adott válasz: akciók és diskurzusok

Az ukrajnai menekültek segítése: a szolidaritás kollektív formái és társadalmi viszonyai