Magyarországi zsidó temetõk kutatása

Vezető kutató: Bányai Viktória

Résztvevők: Kormos Szilvia (független kutató), Balogh István (ORZSE), Marossy Attila (webmester)

Támogatási forrás: 2008 és 2010 között a Rothschild Foundation Europe támogatása; 2016 MAZSÖK publikációs támogatás

A kutatás előzményei és célkitűzései

 A) Adatbázis-építés:

Az utóbbi években örvendetesen megszaporodott azon kiadványok és honlapok száma, amelyek zsidó temetők számbavételét, bemutatását vállalták fel. Több felsőoktatási intézményben készültek, készülnek zsidó temetőket, vagy azok egy részét feldolgozó szakdolgozatok, továbbá folyik helyi önkormányzatok, helytörténeti társaságok támogatásával is az állagmegóváson túlmutató dokumentációs munka: feltérképezés, fotózás, a felirati anyag rögzítése. A helytörténeti érdeklődés mellett genealógiai és etnográfiai kutatások is fordultak, fordulnak a zsidó temetők felé.

 Ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy e kutatások eredményei rendszerint elszigeteltek maradnak, a szakdolgozatok, a kis példányszámban megjelenő helytörténeti kiadványok csak a legszűkebb körben válnak ismertté. Emiatt időnként ugyanazt a munkát többszörösen is elvégzik, illetve a feltárt adatok nem hasznosulnak kellően. Ez indított arra, hogy adatokat gyűjtsünk és tegyünk közzé a zsidó temetőkkel kapcsolatos kutatásokról, dokumentációs munkákról. A kutatásokra vonatkozó adatokat elsősorban a mai Magyarország területére nézve gyűjtöttük, a határon túlról csak szórványosan. A távolabbi cél azonban természetesen az, hogy e területekről is képet tudjunk adni.

 B) Temetők feldolgozása:

 Tudományos igényű, a héber nyelvű felirati anyagot is teljes terjedelmében publikáló temető-feldolgozásra Magyarországon a kutatásunk megkezdése előtt nem volt példa. Ugyanakkor németországi, ausztriai, csehországi, hollandiai kutatóhelyek történeti, filológiai, művészettörténeti szempontból is megalapozott, színvonalas kutatásai, kiadványai útmutatóul szolgáltak.

 Abból a hatalmas feladatból, amit a magyarországi zsidó temetők feliratanyagának dokumentálása jelent a mi kutatóhelyünk csupán egy kis szeletet, néhány települést tud felvállalni. Érdeklődésünk előterében a 18. századig visszanyúló, masszív héber felirati anyagot birtokló temetők állnak. A szöveganyag lehetővé teszi nyelvhasználati kérdések vizsgálatát, valamint névtani, szociológiai, helytörténeti kutatások alapjául szolgál.A kiválasztott temetők: a váci két temető, Lovasberény, Pilisvörösvár, Mád, Csörsz utca (Budapest)

Ugyanide tartozik Veres András fényképész hagyatékának a Magyar Zsidó Levéltár illetve a Judaisztikai Kutatócsoport gyűjteményében őrzött részének feldolgozása is. A kazincbarcikai fényképész elsősorban szűkebb régiója, Borsod-Abaúj-Zemplén megye zsidó temetőit kutatta fel, és örökítette meg fényképein az 1990-es években, de fotózott az ország más tájain és a határon túl is. A két gyűjteményben 37 település anyaga található meg. Ennek digitalizálása, illetve a fényképek alapján a sírfeliratok leírása, a nevek kigyűjtése reményeink szerint bekapcsolja majd ezt az értékes anyagot a helytörténeti és családtörténeti kutatásokba.

C) Módszertani segédletek összeállítása és közzététele, illetve módszertani segítség nyújtása a kutatócsoporthoz fordulók számára.

Eredmények (2007-2011)

A) Internetes adatbázis: (www.hebraisztika.hu/kutatas)

Magyarországi zsidó temetők dokumentálása – Adattár

Magyarországi zsidó temetők dokumentálása – több temetőt (települést) érintő projektek, műhelyek

Magyarországi zsidó temetőket bemutató, azok dokumentációját tartalmazó kiadványok

Összeállította: Bányai Viktória, első közzététel: 2009, folyamatosan frissítve, bővítve

B) Nyomtatott publikációk

  • Bányai Viktória – Kormos Szilvia, „Alsó- és Felsőszeli egykori zsidó népessége”, Fórum. Társadalomtudományi Szemle, 2008, 1, pp. 163-184.
  • Kormos Szilvia, A váci zsidó temetők Szerkesztette: Komoróczy Géza – Bányai Viktória (Hungaria Judaica, 24) (Budapest, 2010) ISBN: 978-87162-3-1, 552 old.
  • Fórum Társadalomtudományi Szemle 13. évf. (2011), 4. száma, pp. 15-65.: 2011. májusi tanácskozások elhangozott előadások szerkesztett változata

 C) Módszertani segítségnyújtás -  Tanácskozás a magyarországi zsidó temetők kutatásáról

  MTA-ORZSE Zsidó Kultúratudományi Kutatócsoporttal közösen szervezett rendezvény (2011. május 26)

A tanácskozás programját kettős cél rendezte. Egyfelől a délelőtti módszertani előadásokkal szempontokat, támpontokat (történelem, néprajz, filológia, műemlékvédelem) kívántunk adni a zsidó temetők kutatása iránt érdeklődőknek. Másfelől – és ezt szolgálta a délután – találkozási, bemutatkozási alkalmat, a tapasztalatcsere lehetőségét kívánta megteremteni. A rendezvényen 42 regisztrált résztvevő volt városi múzeumok, levéltárak, könyvtárak, vidéki zsidó hitközségek és más zsidó szervezetek képviseletében, illetve egyéni kutatók. Hazai résztvevők mellett Szlovákiából (Komárom), Szerbiából (Zenta, Szabadka, Temerin) és Romániából is volt résztvevő. Több felszólaló is hangsúlyozta, hogy zsidó temetők ügyében ilyen tudományos összefogást még nem tapasztalt, és megfogalmazták az igényüket a tanácskozás és találkozás rendszeressé tételére.

Eredmények (2012–17)

A) Adatbázis – folyamatos frissítés

B) Nyomtatott publikációk

Bányai Viktória, „Zsidó temetők” [szócikk] Magyar Művelődéstörténeti Lexikon, Kőszeghy Péter, szerk., XIII. kötet (Budapest: Balassi Kiadó, 2012), pp. 294-296. ISBN 978-963-506-881-4

Kormos Szilvia, A lovasberényi zsidó temető Szerkesztette: Bányai Viktória (Hungaria Judaica, 29) (Budapest, 2012) ISBN: 978-963-508-616-0

Balogh István - Bányai Viktória, "Magyarországi zsidó feliratok: Scheiber szellemében 1686 után" In: Oláh János, szerk.,100 éve született Scheiber Sándor. Emlékkötet. (Budapest: Gabbiano Print Kft, 2014)  (ISBN:978-615-5346-14-9), pp. 143-159.

Kormos Szilvia, A pilisvörösvári zsidó temető. Bányai Viktória közreműködésével [Hungaria Judaica, 34 – StudiaHebraica Hungarica, 4] (Budapest: Magyar Hebraisztikai Társaság, 2016), 244 oldal, ISBN: 978-963-12-6588-0

Bányai Viktória et al., Az örökkévalóság háza. A Salgótarjáni utcai Zsidó Temető (Budapest: Nemzeti Örökség Intézete, 2017) ISBN: 978-615-80441-5-8, 48 oldal.

Bányai Viktória et al., The House of Eternity. The Salgótarjáni Street Jewish Cemetery (Budapest: National Heritage Institute, 2017) ISBN: 978-615-80441-8-9, 48 oldal.

C) Módszertani segítség

1. Interneten elérhető előadás

A dédmama sírja: helytörténet, családtörténet, oktatási projektek -- Kiállított múlt, befogadó jelen? -- Budapest, Magyar Zsidó Levéltár - 2014. december 14. (http://www.mazsike.hu/konferencia+es+kiallitas+kiallitott+mult+%E2%80%93+befogado+jelen.html

2. Részvétel a Nemzeti Örökség Intézet felkéréséra a Salgótarjáni úti zsidó temető tanácsadó testületének munkájában – a temető felújítási és bemutatási programjának kidolgozása.

Eredmények (2018–19)

B) Publikációk

Bányai Viktória, „Tóratekercsek sírköve a Csörsz utcai temetőben” Szombat Online, 2018. július 6. (http://www.szombat.org/kultura-muveszetek/toratekercsek-sirkove-a-csorsz-utcai-temetoben)

Balogh István, A XVIII. századi magyarországi zsidó sírkövek: analízis és adattár (PhD disszertáció, ORZSE, 2018)

C) Módszertani tanácsadás

Részvétel a Nemzeti Örökség Intézet felkéréséra a Salgótarjáni úti zsidó temető tanácsadó testületének munkájában – a temető felújítási és bemutatási programjának kidolgozása.

Lektorálások:

Benák Katalin: Hortus Judaeorum. Töredékek a mindszenti zsidóság történetéhez egy temetőkataszter nyomán (Szeged, 2019)

Nagy Balázs: A szigetvári zsidó temető története c. előadás (A szigetvári zsidóság emléknapja, 2019. április 27.)