Pályázat tudományos munkatársi munkakör betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont főigazgatója pályázatot hirdet

tudományos munkatársi munkakör betöltésére a

HUN-REN TK Kisebbségkutató Intézetében

 

Feladatkör

Tudományos kutatómunka végzése a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont Kisebbségkutató Intézetében (HUN-REN TK KI) elsődlegesen (de nem kizárólagosan) az alábbi kutatás keretében.

Kutatásvezető: Dr. Feischmidt Margit

Munka, értékek, remény a szolidaritás tereiben.  A transzfromatív szolidaritás lehetőségei és korlátai Magyarországon. (NKFI K146630)

Kutatási téma leírása

A kutatás célja a szolidáris cselekvők és terek megtalálása és megértése a cselekvők szempontjából és az őket körülvevő társadalmi környezettel való kapcsolatukban. A megérteni kívánt szolidaritási gyakorlatok egyfelől strukturálisan kiszolgáltatott társadalmi csoportok támogatására, befogadására irányulnak, másfelől a szociális közszolgáltatások válság- és hiányhelyzeteit igyekeznek kezelni. A kutatás alapkérdése, hogy a szolidaritás gyakorlatai milyen mértékben járnak átalakító hatásokkal, a társadalom elosztási-újraelosztási viszonyait és ideológiai-politikai működését tekintve, valamint milyen mértékben strukturálják át a társadalmi kapcsolatokat. A vizsgálatban mindezekre a lokális kontextusok felől tekintünk, ahol a kapcsolatok, a hatalmi és függőségi viszonyok, valamint a társadalmi és politikai hatások finomabb szövetei is áttekinthetők és leírhatók. A nyolc településen a társadalom és médiakutatás kvalitatív módszereivel megvalósuló esettanulmányokat egy survey vizsgálat egészíti ki, amely a segítőkön kívül a segítettek és az érdemesség árnyalt képét hozza be a vizsgálatba. Az elemzés elméleti keretét a szolidaritás, a remény és a közjó szociológiai és antropológiai vizsgálata határozzák meg.

Feladatok a projekt keretében

Állomásozó terepmunka Magyarország 8 különböző településén, adatfeldolgozás és tanulmányírás magyar és angol nyelven, konferenciák szervezése, kapcsolattartás a kutatók és együttműködő partnerek között

Amit elvárunk: szakmai tájékozottság, kutatói érdeklődés és együttműködésre való képesség. Az ideális jelölt posztdoktori életszakaszban van.

Amit kínálunk: ambiciózus és kollaboratív szakmai környezet a szociológiai és antropológiai kutatások területén.

Pályázati feltételek:

 • egyetemi végzettség,
 • PhD fokozat (legalább benyújtva 2024-ben) társadalomtudományi területen (szociológia, antropológia előnyben),
 • kvalitatív módszertani felkészültség,
 • legalább egy befejezett empirikus kutatómunka,
 • két (egy magyar és egy angol nyelvű) jelentős publikáció,
 • magas szintű angol nyelvtudás,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség.

 

Előnyt jelent:

 • külföldi tapasztalat,
 • második idegen nyelv ismerete,
 • kutatói együttműködési tapasztalat,
 • korábban elnyert nemzetközi pályázat,
 • kvantitatív módszertani felkészültség,
 • további impakt faktoros vagy a SCIMAGO szerinti Q1, Q2-es folyóiratban megjelent publikációk.

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

A munkavégzés helye:

HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont: 1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2024. március 30.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton kérjük eljuttatni a kisebbsegkutato@tk.hu e-mail címre.

Az e-mail tárgyában kérjük, tüntesse fel: MunkatársSzolidaritásNKFI2024

A pályázat elbírálása:

A pályázati anyag és szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A legjobb pályázókat szóbeli elbeszélgetésre hívjuk, erről a kiválasztottak írásbeli értesítést kapnak.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2024. április 15.

A tudományos munkatárs jogállására, munkabérére és egyéb juttatásaira a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben előírt rendelkezések, valamint a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban hatályos szabályzatok és Főigazgatói utasítások az irányadók.

A munkakör 2024. június 01-től tölthető be a HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpontban. A jogviszony négy hónapos próbaidő kikötésével egy évre szól, ami a teljesítménytől függően három évre meghosszabbítható.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

Amennyiben kérdése van a pályáztatott munkakörrel kapcsolatban, kérjük, forduljon Demeter Andreához a kisebbsegkutato@tk.hu e-mail címre írt levelével.

 

Budapest, 2024. 03. 06.