Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok

Az MMA Kiadó kiadásában megjelent a Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok (szerk. Boka László) című tanulmánykötet, benne Filep Tamás Gusztáv Urbánus transzilvanisták című tanulmányával.