A szegedi zsidóság öröksége

Vezető kutató: Ábrahám Vera és Pataricza Dóra

Résztvevők: Bányai Viktória, Urbancsok Zsolt, Czimbalmos Mercédesz, Kádas Gabriella, Németh Tamás, Glässer Norbert

Időtartam: 2017-2021

Támogatási forrás: Rothschild Foundation Europe (2018–2019); kapcsolódás az Interreg Duna Transznacionális Program (2018–2021): REDISCOVER pályázatához

A kutatás célja, elemei:

1. A Szegedi Zsidó Hitközség iratarchívumának, mely az 1830-as évektől kezdődően, vagyis közel 200 évet átfogóan kivételesen gazdag anyagot őriz, katalogizálása és részleges digitalizálása. A digitalizálás a kb. 25 fm iratanyagból 15 fm-t dolgoz fel. Az anyag kutathatóságát a magyar, német, héber és héber betűs német iratok tárgyszavazása segíti majd. Ezáltal a projekt nagymértékben hozzájárul az elsődleges források elérhetőségéhez mindazok számára, akik a magyarországi zsidó történelmet, gazdaságtörténetet, szegedi helytörténetet, családtörténetet stb. kutatnak.

2. A hitközség tárgyi emlékeinek dokumentálása és tudományos publikálása. A hitközség birtokában lévő festmények, textíliák, liturgikus tárgyak, emléktáblák szintén 19. század közepéig nyúlnak vissza, bemutatásuk így elsődleges tudományos feladat, egyszersmind előkészíti a tárgyak restaurálását, amely mind koruk, mind a hosszú időn át nem megfelelő tárolási körülmények miatt elengedhetetlenül szükséges.

3. A Szegedi Judaisztikai Közlemények sorozat a szegedi, és tágabban a Csongrád megyei zsidóság történetével kapcsolatos kutatások támogatására indult. A sorozat szerkesztőbizottsága az MTA TK Kisebbségkutató Intézet, a MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport és az Országos Rabbiképző –Zsidó Egyetem kutatóiból állt össze, szerkesztő, lektori munkájukkal támogatva a helyi forrásanyagokra épülő kutatásokat.

4. A zsidó kulturális örökség értékeinek bemutatása, mind a helyi közösség számára, mind idegenforgalmi céllal. Ebben a kiemelt szerepet kap a szegedi zsinagóga, melynek terveit, rajzait szintén az archívum őrzi, illetve Löw Lipót és Löw Immánuel rabbik személye, továbbá olyan híres szegedi zsidó családok története, mint a Pick és Kotányi családok.

A kutatás módszerei:

A Szegedi Zsidó Hitközségének archívumában található írásos dokumentumokból:

Anyakönyvek

Katonai összeírások

Szavazói regisztrációs nyilvántartások

A deportáltak és visszatérők listája

A hitközségen belül működő egyesületek dokumentumai

Szegedi Orthodox Imaegylet iratai

Temetői anyakönyvek és nyilvántartások

Iskolai iratok

Az egykori rabbik, elnökök és elöljárók hivatalos és magániratai

Hitközségi és rabbisági jegyzőkönyvek

Községkerületi levelezések

Zsinagógai tárgyak leltárai, zsinagógai ülőhelyek nyilvántartása

Brit mila (körülmetélési), esketési igazolások

Beszédek

Családi dokumentumok (pl. Holtzer, Back, Kotányi, Pick családok)

Gyászjelentések, végrendeletek

Naplók

Az írásos dokumentumokon túl az archívum őriz:

Fényképek

Tervrajzok

Térképek

Kották

Lemezek, CD-k, hangkazetták

Szobrok, festmények

Zsinagógai textilek

Tulajdonjelzéses imakönyvek

Névtáblák, márványtáblák, imaszöveg-jelölő táblák

Liturgikus tárgyak

Publikációk, adatbázisok:

Az archívum honlapja: https://szegedjewisharchive.org/ Itt elérhető a rendezés révén létrejött fond- és állagjegyzék: https://szegedjewisharchive.org/fond-jegyzek/, illetve az elektronikus dokumentumkereső és a digitalizált fényképállomány is.

Nyomtatott publikációk: Szegedi Judaisztikai Közlemények sorozat kötetei

1. Ábrahám Vera: A Szegedi Löw-Könyvtár sorsa. Mit mondanak a megmaradt iratok? I. rész (Szeged, 2016) Könyvtári Tudományos Füzetek sorozatnéven

2. Fodor Péter: Szemelvények a csongrádi zsidóság történetéből (Szeged, 2017)
Kiss Endre: Balázs Béla és akiket érdekel (Szeged, 2017)

3. Bányai Viktória: A Szegedi Zsidó Hitközség tulajdonában lévő textiltárgyak: feliratok, adományozók (Szeged, 2017)

4. Szabó Attila: Megemlékezés Gerle Jenő szegedi gyógyszerészről (Szeged, 2017)

5. Hegedűs Szabina: Családkutatás a Szegedi Zsidó Hitközségben: Pollák-család példája (Szeged, 2018)

6. Ábrahám Vera – Urbancsok Zsolt: Orthodox zsidók Szegeden. A Szegedi Orthodox Zsidó Imaegylet története (Szeged, 2018)

7. Róna Tamás – Schindler Iván: Schindler József szegedi főrabbi emlékezete (előkészítés alatt)

8. Benák Katalin: Hortus Judaeorum. Töredékek a mindszenti zsidóság történetéhez egy temetőkataszter nyomán (Szeged, 2019)

9. Lányi Pál: „Zsidó Csekonicsok”: a szegedi Bamberger, Benedikt, Kárász, Landesberg, Prosznitz és Szivessy családok kiválóságai (Szeged, 2019)

10. Berta Tibor: A szegedi zsidó elemi népiskola története (1844–1948) és tanítói életrajzok (Szeged, 2019)

Sajtómegjelenés:

Végső István interjú Ábrahám Verával

REDISCOVER - SZEGED JEWISH COMMUNITY ARCHIVES