Megjelent a REGIO 2024/2. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

GONDOLAT ÖRÖKÖSÍTÉS

Takáts József: A politikai vallásról: 19. századi magyar példák     

Eiler Ferenc: Népközösség vs. államközösség. Gratz Gusztáv és a német Volksgemeinschaft teóriája

Csizmadia Ervin: A „nagy kormánypárt” paradigma. Rudai Rezső pártszociológiája és mai tanulságai

 

NÉPMOZGÁSOK

Angyal Béla: A londoni Beneš vezette emigráció tervei a csehszlovákiai német és magyar kisebbség fölszámolására (1940–1945) I.

Orosz László: Az SS 1944 végi kísérlete a „német vér” evakuálására

Kránitz Péter Pál: A karabahi örmény menekültek és a multilateralizmus válsága

 

VISSZATÉRÉS UTÁN

Molnár Csongor: A bánáti magyar közösségi azonosságtudat 1941–1944

László Andor: „Kolozsvár magyarsága 22 éven át őrizte szívében az utcák magyar elnevezését.” Utcanevek a Magyarországhoz visszatért területeken

 

MŰHELY

Susán Eszter: A magyarországi vidéki zsidók társadalmi emlékezete az ezredforduló óta

 

KRITIKA

Ordasi Ágnes: „Pars pro toto” – rész az egész helyett

Egidio Ivetić: Povijest Jadrana: more i njegova civilizacija. Zágráb: Srednja Europa, 2022.

Schiller Erzsébet: Oroszokról, magyarokról, mindannyiunkról. 

Hammerstein Judit: Oroszok és magyarok. Magyar írók Oroszország/ Szovjetunió-tapasztalata az 1920–1930-as években. Budapest: Örökség Kultúrpolitikai Intézet, 2022.

Végső István: Hová tűnt a sok internált? A Kamenyec-Podolszkijba hurcoltak hosszú útján

Stark Tamás: Hosszú út az első magyarországi deportáláshoz. Budapest: HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet 2023.

Kiss Ágnes: A szamizdat arcai

Danyi Gábor: Az írógép és az utazótáska. Szamizdat irodalom Magyarországon 1956–1989. Pécs: Kronosz Kiadó, 2023.

Korhecz Tamás: Multidiszciplináris megközelítéssel a személyi elvű autonómiáról Alapos alapozás. Egy hiánypótló kötet vázlatos ismertetése           

Andeva, Marina; Dobos Balázs; Djordjević, Ljubica; Kuzmany, Börries; Malloy, Tove H. (szerk.): Non-Territorial Autonomy: An Introduction Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.