Megjelent a REGIO 2024/1. száma

Megjelent a REGIO 2024/1. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

TARTALOMJEGYZÉK

Németország és népcsoportjai

Czáboczky Szabolcs: A Deutscher Kulturverband és a Deutscher Turnverein korai tevékenysége a Szepességen (1922–1935)

Maruszics Erik: A Volksbund szervezési törekvései Kárpátalján (1938–1944)

Karl Dieter Uesseler: Nyelvpolitika és identitásmenedzsment 

Iskola a járványban

Zsigmond Csilla: A hátrányos helyzetű tanulók oktatási kihívásai a COVID-19 válság idején – a szakirodalom tükrében

Menich Nóra: A fogyatékossággal élő, valamint sajátos nevelési igényű gyerekek és családjaik helyzete a COVID-19 járvány idején Európában

Lux Ágnes: A COVID-19 járvány oktatási jogszabályi környezete Magyarországon

Németh Szilvia: Aktív immunitás. Helyi intézményi gyakorlat járvány alatt és után a Németlaki Általános Iskolában

Papp Z. Attila: Válság után helyi remény: Atelep iskolája a COVID-19 alatt és után (esettanulmány)

Műhely

Juhász Andrea: Hazamenésre nem gondolok. Hazamenésre nem gondolok Ignotus a kolozsvári Keleti Újság és a szlovenszkói Kassai Napló szerkesztőségeiben (1922–1923)

Kritika

Gaucsík István: Megfakult színekből: társadalomtudományos történelem

Rigó Máté: Háború, profit, Trianon. Hogyan vészelte át a polgárság az első világháborút? Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 363 oldal [Magyar Történelmi Emlékek – Értekezések, Trianon-dokumentumok és tanulmányok 12.]  

Balla Kálmán: Benn is vagyok, kinn is vagyok…

Czáboczky Szabolcs: Kék a sátram, recece… Fejezetek a csehszlovákiai magyar ifjúsági klubmozgalom történetéből (1948–1992). Pozsony: Phoenix Polgári Társulás – Phoenix Library, 2021. 240 oldal

Tóth Judit: A kisebbségi választójog egyenlősége és hatékonysága sem alapjog

Kállai Péter: Nemzetiségi (külön)jogok Kelet- és Közép-Európában. Kisebbségi Jogi Index, Fókuszban a parlamenti képviselet. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2022. 295 oldal.

M. Balázs Ágnes: Többször szavazni és egyenlőnek maradni? A plurális választójog és a nemzetiségi képviselet útvesztőjében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2022. 348 oldal

Kovács Gábor: Totalitarizmus, civilizáció, kereszténység

Leszek Kolakowski: A civilizáció a vádlottak padján. Korrekt nézeteim mindenről. Budapest: Rubicon Intézet, 2023. 442 oldal

Horváth Sz. Ferenc: Kisebbségek madártávlatból

A Magyar Kisebbségek 100 éve. A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok osztályának 2022. szeptember 22–23-ai konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változata. Öszeállította Romsics Ignác, szerk. Kovács Kiss Gyöngy. Kolozsvár: Korunk–Komp-Press, 2023. 320 oldal