Megjelent a REGIO 2023/3. száma

Megjelent a REGIO 2023/3. száma

REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom

regio.tk.hu

A REGIO. Kisebbség Kultúra Politika Társadalom negyedévenként megjelenő tudományos folyóirat, az összehasonlító régió-, társadalom- és kultúrakutatás orgánuma, amelyet a nemzeti és a kisebbségi kérdés tanulmányozásán keresztül jelenít meg.  

A lap fontos feladatának tekinti a kortárs, nemzetközi (társadalom)elméleti viták, valamint a magyar nyelven még nem elérhető, alapműnek számító írások tanulságainak közvetítését a hazai olvasók felé. 

A teljes lapszám elérhető ITT.

Tartalomjegyzék

Új magyar diaszpóra

Kovács EszterZsigmond CsillaA transznacionalizmus és az integráció néhány jellemzője kivándorolt magyarok körében

Kovács EszterPapp Z. AttilaA COVID-19 hatásai és a járványkezelés megítélése a magyar kivándorlók körében

Erőss ÁgnesKovály KatalinMiért maradtak? A siker szubjektív megélése az Egyesült Királyságban élő magyarok körében

Nemzedéki beszédmódváltás a kisebbségpolitikában

Tóth KárolyTóth Károly levele Dobos Lászlóhoz, 1986

Filep Tamás Gusztáv: Bevezető Tóth Károly leveléhez

Kiss ÁgnesRomániai magyar szamizdat folyóirat a nyolcvanas években 

Feltételek, megvalósítások, fogadtatás

Műhely

László Andor„A legnagyobb irredenta: a magyar helység- és utcanevek használata” 

Utcanevek az utódállamokban 1918–1938 között

Kritika

Marchut RékaKüzdelem a peremen – az ó-romániai magyarság

Makkai Béla: Magyarok temetője, Ó-Románia. A regáti magyarság a dualizmus kori nemzetpolitikában. Budapest: Magyarságkutató Intézet, 2021. 462 oldal

Horváth Csaba PéterPolitikai földrajzi határok történeti megközelítésbenJegyzet Bencsik Péter monográfiájához

Bencsik Péter: Demarkációs vonaltól államhatárig. A határ menti társadalom és konfliktusai az 1920-as években. Budapest: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2022. 155 oldal [Magyar Történelmi Emlékek ‒ Monumenta Hungariae Historica. Értekezések – Dissertationes. Trianon-dokumentumok és tanulmányok, 11].

Kovács Szabolcs„Ezekről a dolgokról semmit nem tudok, és nem is akarok tudni” Egymásra épülő kollektív traumák

Boros Anikó: Pusztavám 1944 − Tanú(ság) − vallomás − emlékezet. Pécs: Kronosz, 2022. 376 oldal

Zombory MátéAktuálpolitika és historiográfia között: Kasztner Rezső mentőakciójának utóéletei

Olosz Levente: Narratívák fogságában. A Kasztner-ügyről szóló tudományos és közéleti diskurzusok története. Budapest: Clio Intézet, 2022. 242 oldal [Clio kötetek 10.]

Filep Tamás GusztávLétstilisztikai obligó

Cseke Péter: Beckett Erdélybe jön. Páskándi Géza második alkotói korszaka (1963–1973). Kolozsvár: Polis Könyvkiadó, 2021. 267 oldal

L. Balogh BéniCeaușescu, a zsarnok

Betea, Lavinia: Ceauşescu şi epoca sa [Ceauşescu és kora]. Cuvânt către cititor de Ioan-Aurel Pop. Bucureşti: Corint Istorie autori români, 2021. 828 oldal