Örömmámor és kétségbeesés. Az erdélyi magyarság és a második bécsi döntés

L. Balogh Béni tanulmánya a Korunk 2022. decemberi számában jelent meg: ITT.