Magyarországi elitek – kisebbségi magyar elitek

 

ÚJ! A konferencia anyagából szerkesztett kötet bemutatója 2011. március 29-én


Az MTA Politikai Tudományok Intézete és az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete közös rendezvénye.

Idõpont: 2010. december 7. 10:00

Helyszín: MTA Jakobinus terem (Budapest I. Országház u. 30.)

További információ: programiroda@mtapti.hu, 06 1 2246724, 06 1 2246720

 

PROGRAM 


10.00 KÖRÖSÉNYI ANDRÁS, az MTA PTI igazgatója – köszöntõ

10.10 PÁLINKÁS JÓZSEF, az MTA elnöke – megnyitó

10.30–11.45
A kutatás – A gazdasági elit - Levezetõ elnök: KISS BALÁZS (MTA PTI)

 • KOVÁCH IMRE (MTA PTI): A magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek kutatás eredményeinek bemutatása
 • CHIKÁN ATTILA (Budapesti Corvinus Egyetem): Nemzeti kultúra és vállalati menedzsment hazánkban
 • LENGYEL GYÖRGY (Budapesti Corvinus Egyetem): Menedzserek és bankárok társadalomképe
 • TÓTH ISTVÁN JÁNOS (MTA Közgazdaságtudományi Intézet): Gazdasági elit és korrupció

11.45–12.00 Kávészünet

12.00 -13.15
A politikai elit - Levezetõ elnök: TÓTH ÁGNES (MTA ENKI)

 • ILONSZKI GABRIELLA (Budapesti Corvinus Egyetem): A miniszteriális elit
 • CSURGÓ BERNADETT (MTA PTI): Politikai elit – politikai közösség
 • BÁNYAI BORBÁLA, LÉGMÁN ANNA (MTA PTI): A politikai elit identitása
 • PAPP ZSÓFIA (MTA PTI): Választókerületi kapcsolatok a magyar parlamenti képviselõk szerepfelfogásában

13.15–14.00 Ebéd (MTA PTI I. emeleti Tanácsterem)

14.00–15.00
Kulturális elitek – társadalmi tõkék - Levezetõ elnök: TIBORI TIMEA (MTA SZKI)

 • KRISTÓF LUCA (MTA PTI): Kulturális elit – a presztízs meghatározói
 • CZIBERE IBOLYA (Debreceni Egyetem): Nõk az elit tagjai között
 • FÉNYES HAJNALKA (Debreceni Egyetem): A magyarországi elit kulturális és anyagi tõkéi és társadalmi mobilitása

15.00–16.00
Kisebbségi elitek - Levezetõ elnök: BÁRDI NÁNDOR (MTA ENKI)

 • TÓTH ÁGNES, VÉKÁS JÁNOS (MTA ENKI): Elit – identitás – modernizáció. A magyarországi kisebbségi elitek szerepe közösségeik modernizációjában
 • LAMPL ZSUZSANNA (Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara): A szlovákiai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje
 • PAPP Z. ATTILA (MTA ENKI): A romániai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje