Kovách Imre (szerk.): Elitek a válság korában: Magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek

 

<< nyomtatható meghívó és program 

Az MTA Politikatudományi Intézete, az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és az Argumentum Kiadó közös könyvbemutatója.

Idõpont: 2011. március 29. 13.30 óra

Helyszín: MTA Politikatudományi Intézet Tárgyaló, 1014 Budapest Országház u. 30.

A tanulmánykötet az MTA Politikatudományi Intézet és MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet elitkutatásának eredményeit ismerteti. A felmérés során 2009-ben és 2010-ben 3568 elithez tartozó személyt kerestünk meg a magyarországi gazdasági, kulturális, politikai és kisebbségi elit valamint a romániai és szlovákiai magyar kisebbség gazdasági és kulturális elitje körébõl. Kutatási eredményeink a válság miatt különös hangsúlyt kapnak. A kötet tanulmányai különbözõ megközelítésekbõl, de mind arra keresik a választ, vajon a különbözõ elit csoportok alkalmasak-e a politikai, társadalmi tevékenységükkel a válságból való kilábalás útjainak megtalálására és minták nyújtására.

A kötet kapható a könyvesboltokban vagy megrendelhetõ az Argumentum Kiadótól az arg-terj@vnet.hu e-mail címen vagy 06 1 485-10-41 fax számon.

A kötet tartalomjegyzéke megtekinthetõ az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet honlapján.