Hétköznapi nacionalizmus és nemzeti radikalizmus

Az MTA Kisebbségkutató Intézet a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából konferenciát rendez

Hétköznapi nacionalizmus és nemzeti radikalizmus

címmel.

A konferencia szervezõi az alábbi kérdésekre szeretnének különös figyelmet fordítani:

 • a magyar nacionalizmus szimbolikus és diszkurzív formái
 • a szolidaritás nyelve: a nacionalizmus közösségi és rituális formái
 • a kizárás nyelve: nacionalizmus és rasszizmus viszonya
 • nacionalista mozgalmak és radikális politikák
 • a tér nemzetiesítése és az autenticitás képzete
 • a magyarság mint márka – a nacionalizmust fenntartó piaci viszonyok
 • nacionalizmus és kultúripar (zene, irodalom, film)
 • nacionalizmus és élménytársadalom (turizmus, fesztiválok)
 • nacionalizmus és média, online újságok és közösségek
 • a magyar nacionalizmus globális és regionális összefüggései

A konferencia az OTKA 68973 számú kutatási programjának rendezvénye.

Idõpont: 2010. november 29-30. hétfõ-kedd

Helyszín:

 • 2010. november 29. hétfõ - MTA Világgazdasági Kutatóintézet Tanácsterme (Budapest, I., Országház u. 30.)
 • 2010. november 30. kedd - MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem (Budapest, I., Országház u. 30.)

Információ: tel.: +36 1 224-6790, e-mail: titkarsag@mtaki.hu, honlap: http://www.mtaki.hu

 

PROGRAM 


2010. november 29. hétfõ
MTA Világgazdasági Kutatóintézet Tanácsterme (Budapest, I., Országház u. 30.)

Vitavezetõ: Kovács Éva

14.30–15.00 Feischmidt Margit: Bevezetés: a változó nemzet-diskurzusok projektrõl. Magyarság és másság – etnikai és rassz kategóriák/ érvek a hétköznapi nacionalizmusban (fókuszcsoport interjúk alapján)

15.00–15.20 Papp Z. Attila: Az etnocentrizmus szerkezete kisebbségben (A Kárpát-Panel 2007 fókuszcsoport interjúi alapján)

15.20–15.40 Vita

15.40–16.40 Magyarság és másság lokális diskurzusai és jelentései romák és "magyarok" viszonyába ágyazva (közösségtanulmányok alapján)

 • Borbély Sándor: Az idegenség tapasztalatának történeti genealógiája cigány, magyar, ukrán viszonylatban Kispaládon

 • Horváth Anikó: A nélkülözés soknyelvû terei. Az etnicitás konstrukciója a hétköznapokban egy kolozsvári munkásnegyedben

 • Bakó Boglárka: "Mi házi magyarok vagyunk,  ... se cigány, se magyar, hanem házi magyar" – a lokális magyar nemzeti identitás értelmezése egy Kovászna megyei településen

16.40–17.00 Vita

17.00–17.20 Zakariás Ildikó: Filantrópia és szolidaritás nemzeti és etnikai keretek között

17.20–17.30 Vita

17.30–17.50 Kóczé Angéla: Nõk a fronton: szimbolikus ellenállás a rasszista beszédmóddal szemben. Reflexiók egy kelet-magyarországi kisvárosban végzett participatív akciókutatás alapján

17.50–18.15 Vita


2010. november 30. kedd
MTA Társadalomkutató Központ, Jakobinus terem (Budapest, I., Országház u. 30.)

9.00–9.10 Megnyitó

9.10–9.30 Tamás Pál: Nemzeti populizmus és a rendszerváltás delegitimációja Magyarországon

9.30–9.50 Tóth András – Grajczár István: A negyedik hullám. A jobboldali radikalizálódás Magyarországon

9.50–10.10 Murányi István: Nacionalizmus és szocializáció egy kelet-magyarországi nemzeti radikális szervezetben

10.10–10.30 Vita. Vitavezetõ: Feischmidt Margit

10.30–10.50 Zolnay János: Az önkormányzati diskurzus radikalizálódása és etnicizálódása

10.50–11.10 Eric Waever: A nemzeti radikalizmus pszichológiája nemzetközi kutatások tükrében

11.10–11.30 Vita kávé mellett

11.30–11.50 Pulay Gergõ – Feischmidt Margit: A "magyarság mint szubkultúra" – a nemzeti rock szcéna

11.50–12.10 Oblath Márton: A "cigánybûnözés" és a "hazafiság" az online nemzeti radikalizmus diskurzusában

12.10–12.30 Vita. Vitavezetõ: Bárdi Nándor

12.30–12.50 Kasznár Kata: A magyarság mint média esemény – a kettõs állampolgárságról szóló népszavazás publicisztikai vitája

12.50–13.10 Ilyés Zoltán: A táj nemzetiesítése és a turizmus mint nemzet-élmény. Magyarországiak a gyimesi "ezeréves határnál"

13.10–13.30 Vita

13.30–14.30 Ebédszünet

14.30–14.50 Örkény Antal: Eltorzult magyar nemzeti identitás, zsákutcás magyar nemzetpolitika

14.50–15.10 Szabó Ildikó: A folyamatosságok problémája Magyarországon az identitáspolitikákban

15.10–15.30 Kántor Zoltán: Kategorizálás, származás és önbevallás: az állampolgársági törvény módosítása, 2010

15.30–15.50 Vita kávé mellett. Vitavezetõ: Csergõ Zsuzsa

15.50–16.10 Szabó E. Levente: Banális-e a hétköznapi nacionalizmus? Nemzetszemléletek a Wass Albert-olvasásban

16.10–16.30 Egry Gábor: Határok, találkozások, konfliktusok. Egy sokszínû régió nemzeti arcai

16.30–16.50 Zombory Máté: "Maradékország". Magyarország szlovákiai magyarok élettörténeti elbeszéléseiben

16.50–17.30 Záró vita