Egyén és közösség

Védnöke a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Nemzeti Tanács, szervezõje a Magyar Tudományos Akadémia Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézete és a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet.

Idõpont: 2010. november 5-7. (péntek-vasárnap)

Helyszín: az egykori Munkásegyetem elsõ emeleti elõadóterme, bejárat a Vajdasági Magyar Mûvelõdési Intézet székházán keresztül. 24400 Zenta, Posta utca 18., telefon: +381 (24) 816790, telefax: +381 (24) 816390

Segítõnk a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégium, a zentai Thurzó Lajos Közmûvelõdési Központ és Zenta Község Önkormányzata. A konferencia fõtámogatója a Szülõföld Alap és a Tartományi Mûvelõdési Titkárság.


PROGRAM 

November 5., péntek

 • 11.00 Megnyitja Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke

 • 11.20 Mohay Tamás: Egyéni életutak és közös életvilágok: a tipikus és a kivételes a személyes dimenziók néprajzi megközelítéseiben. Bevezetõ elõadás

 • 11.50 A. Gergely András: Egyéniségkutatás és a lokalitás értelmezhetõsége

 • 12.10 Kávészünet

 • 12.30 Ilyés Zoltán: Közösségszervezõk, kapcsolati hálók és kisebbségi érdekérvényesítés Zoborvidéken

 • 12.50 Czövek Judit: Integráló személyiségek a Zobor vidéken

 • 13.10 Eiler Ferenc: Kereszttûzben. A hartai evangélikus lelkész és a német nemzetiségi mozgalom (1931–1945)

 • 13.30 Vita

 • 14.00 Ebéd

 • 15.20 Bakó Boglárka: Kis történet a nagytörténetben, avagy egy securitatés tiszt útja a megtéréshez

 • 15.40 Kovács Nóra: Az egyéniség és a közösség összefüggései az argentínai magyar diaszpórában

 • 16.00 Papp Árpád: A trouvaille helye a népi tudás rendszerében

 • 16.20 Vita

 • 16.40 Kávészünet

 • 17.00 Pejin Attila: Dudás Gyula és Zenta

 • 17.20 Németh Ferenc: „Démonok között.” Farkas Geiza társadalomlélektani vizsgálódásairól

 • 17.40 Mák Ferenc: A makacs ákácok vidékén. A Szenteleky Kornél-kultusz tartalmi lényege

 • 18.00 Vita

 • 18.30 Vékás János Utak (Életinterjúk 1980–1990) címû könyvének ünnepélyes bemutatója a Zentai Alkotóházban (Posta utca 18.). Az est vendége a szerzõ, Vékás János, az MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa és Csorba Béla költõ, néprajzkutató, közíró

 • 20.00 Vacsora

November 6., szombat

 • 09.00 Bárdi Nándor: Társadalomszervezés és folklóröntudat

 • 09.20 Vékás János: Herceg János

 • 09.40 Csorba Béla: Sinkó Ervin vajdasági tevékenysége

 • 10.00 Ózer Ágnes: Egy lehetséges történelmi portrévázlat Rehák Lászlóról

 • 10.20 Vita

 • 10.40 Kávészünet

 • 11.00 Tóth Ágnes: „Én, Katharina Ackermann…”

 • 11.20 Vukman Péter: „Tito legszívósabb ügynöke”: Lazar Brankov tevékenysége Magyarországon

 • 11.40 A. Sajti Enikõ: Egy jugoszláv kommunista karrierje a háború utáni Magyarországon: Rob Antal

 • 12.00 Vita

 • 12.20 Kávészünet

 • 12.40 Papp Richárd: Vajdasági református lelkészek a közösségi emlékezetben és identitásban

 • 13.00 Hajnal Virág: Egyén és közösség egy vajdasági falu életében. Egy bácsfeketehegyi kertész élettörténete

 • 13.20 Raffay Endre: Az egyén és a közösség érdekellentéte a mûemlékvédelemben

 • 13.40 Vita és összegezés

 • 14.20 Ebéd

 • 16.00 Rövid városnézés és kirándulás

 • 19.00 Vacsora

November 7., vasárnap

 • 07.00 Reggeli

 • 07.30 Hazautazás