Átalakuló szolidaritások. Közép- és kelet-európai munkavállalók a menekülteket ellátó ausztriai intézményekben

Vezető kutató: Zakariás Ildikó

A kutatás időtartama: 2020-2022

Projektfinanszírozás: CEU Institute for Advanced Study, Botstiber Fellowship

Kutatás célja, kérdései:

A világpolitika és a globális kapitalizmus okozta politikai, gazdasági, környezeti, társadalmi válságok emberek millióit késztetik arra, hogy otthonuktól távol, többek között Nyugat-Európában, például Ausztriában keressék a túlélés és a jobb élet lehetőségeit. A különböző bevándorlókat, köztük menekülteket és menedékkérőket fogadó célországok válaszként különféle intézményeket hoztak létre, amellyel az érkezőket oktatáshoz és munkához segítik.

Kutatásom célja megvizsgálni, hogy e különféle bevándorló hátterű csoportok találkozása hogyan alakítja a szolidaritás és elutasítás elképzeléseit. Az Európai Unión belül elmozdulók, miközben maguk is küzdenek, hogy a nyugat-európai munkaerőpiacon helyük legyen, közben befogadókká is válnak a közel-keleti menekültek számára. Hogyan hat ez a szolidaritás elképzeléseire? Hogyan alakulnak az azonosság és különbözőség, a felelősség és a biztonság, a befogadás és kizárás elképzelései akkor, amikor a ‘befogadók’ és az ‘érkezők’ egyaránt rendelkeznek a nemzetközi vándorlás tapasztalatával?

Kutatás előzményei:

Egy korábbi kutatásban Feischmidt Margittal és a BIM Institute at Humbold University in Berlin-nel együttműködve a menekülteket segítő önkéntes és fizetett munkát és a szolidaritást vizsgáltuk a németországi menekültellátásban tanárként és szociális munkásként dolgozó magyar állampolgárok körében.

Alkalmazott módszerek:

E jelenségeket az ausztriai menekülteket ellátó intézményekben vizsgáljuk. Interjúkat készítünk közép- és kelet-európai állampolgárságú emberekkel, akik e szociális és oktatási intézményekben dolgoznak, menekült klienseikkel és diákjaikkal, ezen intézmények vezetőivel, valamint osztrák állampolgárságú munkavállalókkal.

Publikációk:

Zakariás, Ildikó, Feischmidt, Margit: ‘We Are That In-Between Nation’: Discourses of Deservingness of Hungarian Migrants Working in Institutions of Refugee Accommodation in Germany, Sociology (2021) 55(2) 400-420, DOI: 10.1177/0038038520941690

Feischmidt, Margit ; Zakariás, Ildikó: Szolidaritás és társadalmi mobilitás.: Magyar bevándorlók jótékonysága és fizetett munkája a német bevándorlási rendszerben. In: Kovách, Imre (szerk.) Mobilitás és integráció a magyar társadalomban. Budapest, Magyarország : Argumentum Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont (2020) 376 p. pp. 325-352. , 26 p.

Feischmidt, Margit, Zakariás, Ildikó: How Migration Experience Affects the Acceptance and Active Support of Refugees? Philanthropy and Paid Work of Hungarian Migrants in the German Immigrant Service, JOURNAL OF IMMIGRANT AND REFUGEE STUDIES 18 : 4 pp. 481-497. , 17 p. (2020)

Feischmidt, Margit ; Zakariás, Ildikó: Médiahatások és véleményformálás a menekültekkel szolidáris németországi magyarok körében. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT 21 : 1 pp. 37-54. , 18 p. (2020)