A magyarországi cigányság, 1971-2003.

A magyarországi cigányság, 1971-2003.

A könyv az 5/017/2001 sz., 'A magyarországi cigány népesség helyzete a 21. század elején' címû NKFP kutatási program keretében készült.

TARTALOM

 

1. rész
A CIGÁNY NÉPESSÉG HELYZETE
Országos vizsgálatok, 1971, 1993, 2003 (Kemény István-Janky Béla)

ELÕSZÓ

I. A CIGÁNY NÉPESSÉG FÕBB JELLEMZÕI
A 2003. évi cigány felmérésrõl
Kik a cigányok?
Földrajzi eloszlás
Településtípusok
Népességnövekedés, születésszám, kormegoszlás
Családi állapot
A nõk élve született gyermekeinek száma
A háztartások létszáma. Gyermekszám a háztartásokban
További táblázatok a 2003-as vizsgálatból

II. ANYANYELVI ÉS NEMZETISÉGI ADATOK
Anyanyelv
Nemzetiség
További táblázatok a 2003-as vizsgálatból

III. TELEPÜLÉSI ÉS LAKÁSVISZONYOK. KÖLTÖZÉSEK
Települési és lakásviszonyok
Költözések
További táblázatok a 2003-as vizsgálatból

IV. A CIGÁNYOK ÉS AZ ISKOLA
További táblázatok a 2003-as vizsgálatból

V. MUNKAERÕPIACI ÉS JÖVEDELMI VISZONYOK
A cigányok munkaerõpiaci helyzete
A munkaerõpiac változásainak fõ tendenciái a cigányok és a nem cigányok körében
A foglalkoztatottak arányának változása 1971 és 2003 között a cigányok különbözõ csoportjaiban
Regionális és településtípus szerinti különbségek
Regionális és településtípus szerinti különbségek
Anyanyelv szerinti eltérések
Az iskolázottság szerepe
Korosztályok közötti eltérések
Az egyes változók önálló szerepe
Az átmenet éveinek változásai
A foglalkoztatottak aránya
Az utolsó munkahely elvesztése az egyes években
Munkába állók és munkát abbahagyók
az egyes években
Munkahelyvesztõk
Munkába állók
A foglalkoztatottak belsõ rétegzõdése
Az 1993-as adatok elemzése
A 2003-as adatok
Jövedelmi viszonyok
További táblázatok a 2003-as vizsgálatból

VI. A CIGÁNY NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON: ÁTTEKINTÉS

2. rész
VIDÉKEN ÉLÕ CIGÁNYOK

VII. BORSODI ÉS BARANYAI FALVAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (Kemény István-Janky Béla)
Az elemzésrõl és a mintáról
A két térség közötti eltérések: néhány korábbi kutatási eredmény
A két térség cigány népessége
Jövedelmi és munkaerõpiaci viszonyok
Gyermekszám
Iskolázottság
Összegzés

VIII. TISZAVASVÁRI CIGÁNY NÉPESSÉGE (Lengyel Gabriella)
Bevezetõ megjegyzések
Magyar cigányok és oláh cigányok népességszáma
Kormegoszlás és népességnövekedés
Család
Házasság

MELLÉKLETEK

FELHASZNÁLT IRODALOM