Solidarity with refugees in the European civil society

A menekültekkel való szolidaritás az európai civil társadalomban

Solidarity with refugees in the European civil society

Műhelykonferencia. A Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok c. kutatás zárórendezvénye

Workshop and closing event of the project Social conflicts and identity politics

 

13:00  Köszöntő / Opening remarks

Papp Z. Attila (MTA TK KI, igazgató; director, Institute for Minority Studies, CSS, HAS)

 

13:05 – 14:50

Magyarországi kutatási eredmények

Lessons from Hungary (in Hungarian with English translation)

Levezeti/ moderatorKováts András (MTA TK KI)

Felkért hozzászólók/ discussantsSzőke Péter (Szent Egyed Közösség), Szabó Andrea (MTA TK PTI)

A menekültekkel kapcsolatos lakossági attitűdök: segítés, közöny, ellenszenv

Public attitudes towards the refugees: support, indifference and refusal (Zakariás Ildikó, MTA TK KI)

Filantrópia, társadalmi részvétel és a menekültek észlelése

Philanthropic actions, public engagement and the perception of refugees (Feischmidt Margit, MTA TK KI)

Menekültek, téma-keretezés és közvélemény

Refugees, framing and public opinion (Janky Béla, MTA TK SZI)

Vita / Discussion

15:10 – 17:00

European and global perspectives in civic engagement for refugees

A menekültek melletti polgári elkötelezettség - Európai és Európán kívüli távlatok

(in English with Hungarian translation)

Moderator/ Levezeti: Feischmidt Margit (MTA TK KI)

Discussant/ felkért hozzászólókJon Hoisaeter (UNHCR), Melegh Attila (Corvinus Egyetem)

Refugees Welcome! Motives and challenges for civic engagement for refugees in Germany

A menekültek melletti civil elkötelezettség motivációi és kihívásai Németországban

(Ulrike Hamann, BIM Humboldt University)

Refugees and Pro-Migrant Mobilisation in the EU: New Actors, New Struggles, New Concepts

Menekültek és szolidaritás az Európai Unióban: új aktorok, új küzdelmek, új koncepciók

(Celine Cantat, CEU)

Immobilizing mobility and the concept of the “refugee crisis”

A mobilitás megállítása és a “menekültválság” koncepciója (Prem Kumar Rajaram, CEU)

Discussion / Vita

 

 

2016. október 6., csütörtök, 13.00 – 17.00 óra

RSVP 2016. szeptember 30-ig: kisebbsegkutato@tk.mta.hu

Helyszín:

MTA TK Könyvtár

1014 Budapest, Országház u. 30., III. em.

6 October 2016, Thursday, at 1 – 5 p.m.

RSVP till September 30. 2016: kisebbsegkutato@tk.mta.hu

Venue:

Library of Centre for Social Sciences, HAS

3rd floor, 30 Országház str., Budapest